Sjedinjene države će ostati aktivno angažirane u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu

Američki predsjednik George
W. Bush i danas je, tokom susreta sa izraelskim premijerom Ehudom
Olmertom i palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom u Bijeloj
kući,  potvrdio da će Sjedinjene države  ostati aktivno angažirane u
mirovnom procesu izmeðu Izraela i Palestinaca.

Predsjednik Bush je istakao
da će pomoć biti posebno potrebna u onim trenucima kada dvije strane
budu odlučivale o detaljima palestinske države koja bi u miru postojala
uz Izrael. I za meðunarodnu zajednicu je izuzetno bitno da pruži punu
podršku naporima izraelskog premijera i palestinskog predsjednika tokom
tog dijela pregovora, naglasio je američki predsjednik.
 Današnji
susret trojice lidera u Bijeloj kući uslijedio je nakon jučer održane
Srednjeistočne mirovne konferencije u Annapolisu, nedaleko od
Washingtona, tokom koje su se izraelski i palestinski predstavnci
složili da, bez odlaganja, obnove mirovne pregovore nakon
sedmogodišnjeg prekida i okončaju ih do kraja 2008.
 Prema
navodima američkih listova Sjedinjene države predložile su da njihov
posrednik, odnosno ”čovjek za vezu”  u tom procesu, bude general
američke mornarice i bivši zapojednik NATO-a James Jones.