SPOR OKO ŠERIJATSKOG PRAVA U BRITANIJI

ImageNadbiskup kanterberijski i poglavar
Anglikanske crkve dr. Rowan Williams našao se na udaru kritika i zahtjeva za
smjenu nakon što je pozvao da se dijelovi šerijatskog zakona (oni koji se tiču
porodičnog prava i finansija) uvedu u britansko zakonodavstvo.

The Times piše u subotu da je dr. Williams
naročito razljutio članove sinoda Anglikanske crkve, koji kažu da je njegov
moralni autoritet, inače već poljuljan sporom oko odnosa prema homoseksualcima,
dodatno potkopan nakon najnovijih izjava.
     Ogorčena je i britanska javnost, a
čak se i princ Charles, poznat po dobrim odnosima s islamom, distancirao od
pogleda dr. Williamsa.
     Anglikanski poglavar je poznat kao
visoko obrazovan i misaoni čovjek, koji vjeruje da je njegova pozicija
platforma za iznošenje ideja i, potencijalno, promjenu svijeta; poznato je
meðutim i da mnogi vjernici ne razumiju njegov kompliciran način izražavanja.
     Times piše da su savjetnici
anglikanskog poglavara iznenaðeni silinom napada na njega, dok The Independent
smatra kako je on morao biti svjestan da će njegova intervencija u korist nekih
aspekata šerijatskog zakona biti shvaćena kao povlaðivanje često brutalnoj
upotrebi toga zakona.
     Times stoga smatra kako bi bilo
bolje da se dr. Williams, koji izgleda ne shvata šta je njegova uloga, povuče u
akademske krugove iz kojih potiče, gdje može voditi sofisticirane rasprave
izvan pogleda široke javnosti.

(Fena)