Zašto je Fata Orlović, najpopularnija osoba meðu Bošnjacima?

ImageFata Orlović je ove godine bila ličnost
godine u mnogim bošnjačkim pisanim i elekronskim medijima, pa čak i na
sajtovima.

Tako je stala rame uz rame sa Željkom Komšićem, predsjednik BiH i
Miroslavom Lajčakom, Visokim predstavnikom u BiH. Ovaku popularnost Fata je
dobila zbog principa i ustrajnosti u borbi za svoje privatno pravo na posjed
što je goruči problem Bošnjaka kojeg ne razumiju ni lideri zapdne liberelne
zapadnih zemalja u kojima je privatno valsništvo svetinja! Ali, da nana Fata
nema tako jednostavan jezik, komunikaciju i uopće imidž obične dobrodušne
starice, sam njen problem joj ne bi priskrbio takvu popularnost. Njeno lice
ispod jemenije je jednostavno ogledalo duše Bošnjaka.

     U predstavljanju nane Fate, mediji nisu
dovoljno posvetili pažnju njenom porijeklu kao i porijeklu njene imovine. Kažu
da je sultan Fatih prolazeći kroz Konjević Polje susreo Hamzu Orlovića i da ga
je ovaj bošnjački gorštak toliko impresionirao da mu je poklonio veliko imanje.
Osim ovog Hamze meðu najpoznatijim Orlovićima bio je drugi Hamza zvani Balija,
po kojem se jedan sufijski red nazvan Hamzevijama. Nana Fata govori kako je na
njenom imanju od davnina bila tekija. Orlovići su bili vrlo ponosni i dični
ljudi, tako da ni pred osmanskim velikašima nisu povijali vratove. Zato su
osumnjičeni za atentete na paše, a sam Hamza Balija je ubijen na Tahte Kaleu u
Istanbulu. Mezar mu je u Edrinama.
     Fata Orlović će jedino biti moguće
staviti u historijski kontekst bošnjačkog iskustva i brobe za sopstveni identit
i pravo na zemlju. Može je se usporediti samo sa Fatom Omanović iz Travnika.
Fata Omanović je historijski bošnjački lik koja je ostala kao simbol pokušaja
kršćanskog prozelitizma jer je kao djevojka bila odvedena u samostan i
pokrštena. Iz demnostracija koje se nastale zbog slučaja Fate Omanović nastala je
prva bošnjačka stranka (MNO), čiji je lider bio Ali beg Firdus.
     Tu stogodišnju ideju i to političko
iskustvo, borbe za bošnjačku dušu i imovinu, nazivam nacionalnom bošnjačkom
politčkom idejom, i ona je tekla i ponirala od Alibega Fidrusa do Alije
Iztebegovića, odnosno do Fate Omanović do Fate Orlović.
     Stoga bi nedvojbeno Fata Orlović
jedina mogla zamijeniti Aliju Izetbegovića kao primjer autentičnog narodnog
bošnjačkog poltikčog iskaza, stva, ponosa, patriotizma, milosrdnosti i
hrabrosti! Ne sumnjam, da Fata Orlović ima formalne uvjete za politčku
kandidaturu da bi sigurno pobijedila na izborima i Harisa Silajdžića i
Sulejmana Tihića, a Zlatko Lagumdžija joj uopće ne bi mogao biti protukandidat!
     A po čemu to sliče Alija i Fata. Na
prvi pogled kako je Alijin imidž obilježila beretka/francuzica, kapa bošnjačkih
očeva, tako i Fatu obilježava jemenija, mahrama bošnjačkih majki. Kako su ljudi
više čitali sa Alijine čehre, nego sa usana, tako isto više razumije sa Fatinog
lica nego iz nejnih šturih rečenica.
     Zato je Alija rekao svojim oficirima
da liče na svoj narod. Šta bi nana Fata trebala reći svojim «delegatima», kako
naziva političare. Pa, isto što i Alija svojim generalima.
     Fata Orlović je bolesna starica i
bliži joj se kraj na dunjaluku. Po dženazi će se znati da li sam u pravu kad
sam je usporedio sa Alijom. Sigurno će mnogobrojan narod doći na njen ispraćaj.
Možda će joj sagraditi i turbe kao i Aliji. A da li će se ukloniti crkva sa
Fatine bašče, ovisi o tome koliko imamo političara da sliče na svoj narod,
odnosno na Aliju i Fatu!!!

Nedžad Latić

(www.bosnjaci.net)