TAKMIČENJE U HIFZU KURANI-KERIMA

ImageVjerskoprosvjetna služba Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini u saradnji sa Svjetskom organizacijom za hifz
Kur'ani-kerima iz Džedde organizira IV takmičenje u hifzu Kur'ana u
BiH.      Takmičenje će, ako Bog da, biti održano od 30. maja do 1. juna 2008. godine.

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH

VJERSKOPROSVJETNA SLUŽBA

SARAJEVO

u saradnji sa Svjetskom organizacijom za hifz
Kur'ani-kerima iz Džedde

 Oglašava održavanje 

IV TAKMIČENJA U HIFZU KUR'ANI-KERIMA
U BiH

Takmičenje će, ako Bog da, biti održano

od 30. maja do 1. juna 2008. godine u sljedećim kategorijama:

Ihifz cijelog Kurana

IIhifz 15 džuzova (ili 10 krugova)

IIIhifz 10 džuzova (ili 7 krugova)

IVhifz 5 džuzova (ili 4 kruga)

                                                 

NAGRADNI FOND IZNOSI 11.000 KM

            Pravo učešća na takmičenju
imaju svi hafizi/hafize ili osobe koje uče hifz u starosnoj dobi do 35 godina. Hafizi
se mogu takmičiti samo u prve dvije kategorije. Takmičari koji su na prethodnim
takmičenjima u organizaciji Rijaseta osvojili prvo mjesto mogu se takmičiti
samo u višoj kategoriji u odnosu na prethodnu godinu. Prijava za učešće šalje se
Vjerskoprosvjetnoj službi Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na
adresu:

Rijaset Islamske zajednice u BiH
(za takmičenje u hifzu)
Zelenih beretki br. 17
71000 Sarajevo

ili na fax br. 033 533-172 / e-mail:
begovic.i@rijaset.ba
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

Formular za prijavu učešća na takmičenju može se preuzeti sa web-portala
Rijaseta Islamske zajednice u BiH (www.rijaset.ba)
ili dobiti u medresama i islamskim fakultetima. Prijave se primaju zaključno do
21. maja tekuće godine.

            Učesnicima je obezbijeðen
smještaj, ishrana i naknada putnih troškova, a za najuspješnije takmičare priznanja
i vrijedne nagrade.

            Dodatne informacije mogu
se dobiti na tel. 033 533-172, lokal 105.

Vjerskoprosvjetna služba

PRIJAVA ZA TAKMIČARE 
TAKMIČENJE U HIFZU ČASNOG KUR'ANA

(SARAJEVO, od 30. maja do 1. juna 2008. GODINE)

I

PODACI O KANDIDATU

PREZIME (IME OCA) I IME

 

DATUM I
MJESTO ROÐENJA

 

ADRESA I
BROJ TELEFONA

 

ZANIMANJE

 

MUHAFFIZ

 

  

II

KATEGORIJA TAKMIČENJA

Zaokružiti kategoriju
(džuzove koje kandidat prijavljuje)

I) Hifz cijelog Kur'ana sa tedžvidom

II) Hifz 15 džuzova sa tedžvidom

Džuzovi:
a)    1 – 15         b) 16 – 30
c) po krugovima (10 krugova)

III) Hifz 10 džuzova sa tedžvidom

Džuzovi:
a) 1 -10      b) 11 – 20     c) 21 – 30  
d) po krugovima (7 krugova)

IV) Hifz 5 džuzova sa tedžvidom

Džuzovi:
a) 1-5     b) 6-10    c) 11-15    d) 15-20    e) 21-25   f) 26-30

g) po krugovima (4 kruga)

NAPOMENA: Hafizi/hafize
koji/e su zvanično položili/e hifz mogu prijaviti učešće samo u prve dvije kategorije
(druga kategorija isključivo u džuzovima).

 www.rijaset.ba