Sjednica Sabora Islamske zajednice u Sarajevu

ImageSabor Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini održat će 5. redovnu sjednicu u subotu 05. aprila 2008. godine,
odnosno 28. rebiu-l-evvela 1429. h. g., u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu.

Na dnevnom redu sjednice Sabora, izmeðu
ostalog, bit će donošenje Odluke o dopuni odluke o formiranju saborskih
komisija, donošenje Odluke o dopuni odluke o izboru članova saborskih komisija,
verifikacija članova Sabora sa područja Mešihata IZ Hrvatske i Mešihata IZ u
Sandžaku, usvajanje programa rada Sabora i saborskih komisija za 2008. godinu, razmatranje
i usvajanje Izvještaja o radu Rijaseta Islamske zajednice za 2007. godinu, razmatranje
i usvajanje finansijskog izvještaja Rijaseta IZ-e za 2007. godinu, razmatranje
i usvajanje budžeta Rijaseta i njegovih ustanova za 2008. godinu, donošenje
odluke o davanju saglasnosti na Program rada Rijaseta IZ-e za 2008. godinu, usvajanje
Pravilnika o imamima, reimenovanje muftija, imenovanje Generalnog sekretara
Rijaseta, razmatranje pitanja uplate penzionog i zdravstvenog osiguranja za
imame, donošenje odluke o promjeni sjedišta RTV IZ "BIR" d.o.o., razmatranje
i usvajanje izvještaja o radu Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim
supstancama iz Lukavca, donošenje odluke o transformaciji Centra za
rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama iz Lukavca u javnu ustanovu.