Prva slovenska firma donirajući 10.000 eura podržala projekat gradnje džamije


Image


Ljubljana
,
19. decembar 2008. godine, (MINAS) – U petak, 19. decembra 2008. godine, g.
Vili Žavrlan u ime glavnog direktora Ljube Žnidarja DCC savjetovanje i
inžinjering, d.o.o., posjetio je muftiju dr. Nedžada Grabusa i tom prilikom
uručio mu ugovor o donaciji.

DDC savjetovanje i inižnjering, d.o.o., za kupovinu
zemljišta predviðenog za izgradnju džamije u Ljubljani doniralo je 10.000,00
eura. To je prva donacija neke slovenske firme koja posluje u BiH. DDC posluje
sa bosanskom firmom Divel, d.o.o., koji je već donirao odreðena sredstva za
projekte Islamske zajednice u Sloveniji.

U BiH je registriranih oko stotinu i pedeset slovenskih
firmi koje posluju u BiH. Islamska zajednica uputila je pismo svim tim firmama
s molbom da pomognu projekat kupovine zemljišta za džamiju u Ljubljani. Dobili
smo nekoliko negativnih odgovora. Drugi se uopće nisu javili.

DDC savjetovanje i inžinjering, d.o.o., je firma koja
kompletan posao dobiva na trgu. Danas je DDC najveće inžinjerinsko i
savjetodavno poduzeće u Sloveniji što za različne javne i privatne naručioce u
Sloveniji i inostranstvu organizira i vodi investicije od njene ideje do
okončanja: od pripreme, projektiranja, izgradnje do održavanja i upravljanja
svih vrsta infrastrukturnih objekata. Kompletnu ponudu savjetodavnih i
inžinjerijskih usluga zaokružuje sa specijaliziranim istraživačkim uslugama kao
što su različite studije, istraživačke zadaće, ocjene i analize. Ova firma se
povodi za ciljem da postane jedna od vodećih moderno organiziranih savjetodavnih
firmi u jugoistočnoj Evropi. Pri tom želi postati važan centar graðevinske
struke u Sloveniji.