OVAKO ulazi u proces halal certificiranja

Image
Agencija za certificiranje halal kvalitete je 07. jula 2009.
godine organizirala obuku za interne auditore halal kvalitete za mesnu
industriju „OVAKO“

Sarajevo

koja je jedna od članica AKOVA GROUP. Obuka je održana u prostorijama kompanije
„OVAKO“.

U toku je implementacija i usklaðivanje procesa proizvodnje
sa zahtjevima Halal standarda u pogonima OVAKO čime će se ispuniti zahtjev za
dobijanje halal certifikata i označavanja svojih proizvoda znakom Halal
kvalitete. Zahtjevi Halal standarda BAS 1049:2007 će biti implementirani u
cijelokupni sistem proizvodnje što uključuje proizvodnju polutrajnih i trajnih
proizvoda od goveðeg, pilećeg i purećeg mesa.

Inače, mesna industrija „OVAKO“ započela je sa proizvodnjom
početkom 1999. godine sa kapacitetom od cca 20 tona proizvoda dnevno na bazi
goveðeg-junećeg i mesa peradi. Danas mesna industrija „OVAKO“ rapolaže sa
kapacitetima za dnevnu proizvodnju od 40 tona mesnih preraðevina proizvdenih u
najsavremenijim i najopremljenijim pogonima ne samo u BiH već i u regionu.  U proizvodnim pogonima „OVAKO“ implementiran
je sistem kontrole HACCP. Pored domaćeg tržišta „OVAKO“ plasira svoje proizvode
i na inostrana tržišta.