Reisu-l-ulema na konferenciji Vrhovnog vijeća za islamska pitanja

ImageKairo, 23.02.2010. (MINA)
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić učestvuje u radu  22. Konferencije
Vrhovnog vijeća za islamska pitanja  koja se održava u Kairu  od 22-25.
februara, pod pokroviteljstvom predsjednika Arapske Republike Egipat, a u
organizaciji Ministarstva vakufa Arapske Republike Egipat.

 

Konferencija se održava povodom
roðendana Božijeg poslanika Muhammeda alejhis-selam. Tema ovogodišnje
konferencije je „Ciljevi islamskog zakona i savremena pitanja".
Konferenciji prisustvuje veliki broj ministara, mislilaca i islamskih
ličnosti iz cijeloga svijeta, a takoðer i predstavnici kršćanskih
crkava, Evangelističke, Katoličke, Koptske i Pravoslavne. Konferenciji
je osobno prisustvovao papa Šennuda, aleksandrijski arhiepiskop, te
predstavnik papine Nuncijature u Egiptu.

Konferenciju je otvorio dr. Ahmed Nezif,
premijer Egipta, koji je pročitao poruku predsjednika Egipta u kojoj
je, izmeðu ostalog, istakao značaj iznalaženja odgovora islamskih
učenjaka na savremena pitanja i izazove, te davanje odgovora na razne
optužbe koje se iznose na račun islama i muslimana u svijetu.

 

Reis-kairo-2010-2

Bosanska delegacija na kairskoj
konferenciji s reisu-l-ulemom na čelu

 

U okviru  Konferencije održat će se i
okrugli sto na temu „Uloga dijaloga u ureðenju odnosa izmeðu muslimana i
Zapada" a u cilju promovisanja meðuvjerskog i meðukulturnog dijaloga i
uloge islamskih i zapadnih institucija u ovoj oblasti. Takoðer,
diskutirat će se o Kordobi, kao modelu suživota i kulture mira.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić  učestvuje na Konferenciji na poziv ministra vakufa Egipta.

Izvor: Rijaset.ba