Učešće na Kongresu sudskih vještaka u Opatiji

Novi Pazar – Asistent Pravnog fakulteta, odsjeka za kriminalistiku Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, Dr Aleksandar B. Ivanović učestvovao na Kongresu sudskih vještaka u Opatiji.

Drugi Kongres sudskih vještaka sa meðunarodnim učešćem, održan je 5 i 6
marta u Opatiji, u organizaciji Hrvatskog društva sudskih vještaka
(HDSV).
Ciljevi održavanja Kongresa bili su:
– okupljanje relevantnog broja sudskih vještaka iz Hrvatske i susjednih
zemalja,
– upoznavanje s područjima bavljenja, istraživanjima i praksom sudskog
vještačenja,
– objavljivanje dilema i novih spoznaja iz rada sudskih vještaka,
– donošenje smjernica organizacijskog i stručnog razvoja organizacija
sudskih vještaka i vještaka pojedinaca,
– uspostavljanje ličnih kontakata meðu sudskim vještacima te meðusobno
bolje upoznavanje.
Na Kongresu je od strane naučnih radnika i praktičara iz zemalja u
okruženju izloženo ukupno 49 radova, a Svi učesnici dobili su Certifikat
koji će od strane strukovnih komora biti vrijednovan odgovarajućim
brojem bodova.
Aktivno učešće na pomenutom Kongresu imao je i asistent Pravnog
fakulteta, odsjeka za kriminalistiku Internacionalnog Univerziteta u
Novom Pazaru, Dr Aleksandar B. Ivanović sa radom na temu: “FORMIRANJE
MEÐUDRŽAVNOG FORENZIČKOG TIMA – RAZLOZI I MOGUÆNOSTI”

Izvor: UNINP.edu.rs