Osnovana Evropska asocijacija halal certifikatora

Image
European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) je islamska,
nezavisna, neprofitna i nevladina (NVO) institucija osnovana s ciljem
razvijanja saradnje i koordiniranja aktivnosti izmeðu članica
Asocijacije, te da bude referentna institucija u Evropi za pitanja
halala za treće strane. 

Deset evropskih halal certifikacijskih organizacija osnovale su u Briselu 09. marta 2010. godine  European Association of Halal Certifiers: AHC-EUROPE (Evropska asocijacija halal certifikatora). Aktivnosti na uspostavljanju ove Asocijacije započele su 24. septembra 2009. godine  kada je organiziran prvi zvanični sastanak halal certifikacijskih organizacija iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Njemačke, Španjolske, Holandije, Turske i Velike Britanije. Sjedište AHC-EUROPE će biti u Briselu.
Na osnivačkom sastanku AHC-Europe usvojeni su sljedeći principi:
1.    European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) je islamska, nezavisna, neprofitna i nevladina (NVO) institucija osnovana s ciljem razvijanja saradnje i koordiniranja aktivnosti izmeðu članica Asocijacije, te da bude referentna institucija u Evropi za pitanja halala za treće strane.
2.    European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) ima za cilj unaprjeðenje razumijevanja Halala i Tayyiba (dozvoljeno i zdravo), kao i unaprjeðenja kvaliteta u poslovima halal certificiranja u Europi radi obezbjeðenja halal statusa za proizvode.
3.    European Association of Halal Certifiers (AHC-Europa) podržava osnivanje i razvoj europskih i meðunarodnih halal institucija koja će se baviti pitanjima halala uključujući standardizaciju, edukaciju, osposobljavanje, akreditaciju i druga pitanja.
Za prvog predsjedavajućeg Asocijacijom AHC-Europa izabrana je certifikacijska organizacija Halal Control iz Njemačke.
Za odnose s medijima izabrana je Yasmina Ben-Koubia iz organizacije Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA), Holandija.

Izvor: Rijaset.ba