Reisu-l-ulema u Omanu

ImageNa poziv omanskog ministarstva vakufa i vjerskih pitanja reisu-l-ulema
dr. Mustafa Cerić je danas u Muskatu govorio na devetoj tradicionalnoj
konferenciju pod naslovom „Razvoj fikskih nauka u Omanu – fikh kao
civlizacija i nadgradnja".

O temi „Šerijatski tekst u službi zaštite okoliša", reisu-l-ulema Cerić je podnio referat u kojem je naveo znakove koji govore o Božjim darovima u prirodi koji služe životu na Zemlji, posebno životu čovjeka te izmeðu ostalog rekao:
– Sve što vidimo oko sebe i sve što osjećamo u sebi dar je Božji – sunce koje nas grije, mjesec koji nam se otkriva, zvijezde koje nas prate, dan koji nas budi, noć koja nas uspavljuje, kiša koja nas osvježava, rijeke koje nas hrane, mora koja nas nose, behar koji nas razveseli, ruža koja nam miriše – sve su to Božiji darovi u prirodi bez kojih nema života na zemlji, nema ljudskog zdravog i sretnog života. Zato je zaštita prirodne okoline farz zato što je to zaštita života na zemlji, tj., zaštita ljudskog roda i poroda.
 – Allah je stvorio Zemlju kao prostirku a nebo je podigao kao graðevinu pa s neba pada kiša poslije koje raste raznovrsno bilje za vašu ishranu pa, stoga, nemojte svjesno ništa i nikoga porediti sa Allahom (Kur'an, 2:22).
Čovjekov odnos prema okolišu nije ništa drugo nego čovjekov odnos prema samome sebi. Drugim riječima, zagaðenost prirode nije u samoj prirodi, jer priroda je tako stvorena da se sama čisti, već je to posljedica zagaðenosti ljudske duše, koja svoje smeće baca u prirodu. Obradovan  sam konferencijom u Omanu, gdje je pitanje prirodnog okoliša uzeto kao glavna tema, koja uz pitanje globalnog zagrijavanja i globalnog siromaštva, predstavlja najveći problem za sadašnju generaciju čovječanstva. Niko razuman ne može shvatiti da nedavna konferencija u Kopenhagenu, na kojoj su velike sile trebale usvojiti deklaraciju koja bi ih obavezala da zaštiti planetu Zemlje od daljneg zagrijavanje, nije odgovrila očekivanjima ljudskog roda. Takoðer, niko razuman ne može prihvatit da hiljade ljudi u svijetu umire od neuhranjenosti, dok na drugoj strani ima onih koji umiru od prejedanja. Ovakvo stanje ljudskoga duha nije dobar znak za budućnost čovječanstva. Nikada u povijesti čovječanstva nisu bile tako drastične razlike izmeðu bogatih i siromašnih. Nikad nije bila tako vidna razlika  izmeðu onih koji su zaštićeni od zagaðenosti zraka i onih koji žive pod snažnim pritiskom zagaðenosti zraka usljed ljudskog nemara i neodgovornosti. Zato podržavam ovu konferenciju i nadam se da će ulema uložiti napor da kroz fikska načela širi svijest o važnosti zaštite prirodne okoline kao od Boga propisanog emaneta za dobrobit budućih naraštaja – zaključio je reisu-l-ulema svoj referat u Muskatu.
Inače, ovo je deveta konferencija u Muskatu, Oman, o razvoju fikskih nauka u pravcu civilizacijskog i kulturnog otvaranja iza koje sto Sultan Omana Qaboos bin Said Al Said (Qābūs ibn Sa'īd Āl Sa'īd), poznat po svojim progresivnim pogledima i konkretnim programima u organizaciji društva i izgrdanji države.
U dvodnevnoj prezentaciji referata o temama, kao što su: „Razumijevanje fikha u smislu fungcionalnog i teleološkog u civilizaciji"; „Fikska načela u službi civilizacijske nadgradnje"; „Šerijatski smisao u žaštiti prirodne okoline", čule su se nove ideje koje nagovještavaju nove pristupe u fikhu, kao što su: fikh (tj., razumijevanje) prirode i društva, fikh tržišta, fikh graðevinarstva, fikh kulture i civilizacije, fikh kulture dijaloga i suživota, a sve kroz svježe čitanje osnovnih tekstova iz islamske tradicije, prije svega Kur'ana i Hadisa, ali i vjerodostojnog kalsičnog i modernog povijesnog iskustva.
 „A to je ono što je potrebno današnjem muslimanskom svijetu da se hrabro i slobodno suoči sa svim izazovima vremena i da osvoji mjesto u povijesti i današnjem svijetu koje je mu  pripada, a to je mjesto aktivnog sudionika u globalnoj povijesti kao faktor globalnog mira i stabilnosti" – izjavio je reisu-l-ulema dr Mustafa Cerić za omansku RTV i novine.

Izvor: MINA