Bošnjaci u Njemačkoj: “Mali, ali značajni”

ImageU Berlinu je održana Konferencija o islamu čiji je cilj da poboljša integracije oko četiri miliona muslimana koji žive u Njemačkoj. Obuka imama i nastavnika vjeronauke samo su neki od dogovorenih ciljeva.

Muslimani u Njemačkoj, koji dosljedno prate vjerske običaje, često se
suočavaju sa predrasudama, kaže 21-godišnja Mersiha Hadžiabdić, rodom iz
Tukova kod Prijedora, koja već 18 godina živi u Berlinu.Prije dvije
godina upisala je Fakultet islamskih nauka i tada je donijela odluku da
nosi maramu. Ljudi se iznanada kada čuju da ja dobro govorim njemački
jezik, a često ih šokira i osmijeh na licu zavijene žene, komentariše
Mersiha.
"Kada kažem da mogu ići plivati, da idem na vašar, izlazim u kafić sa
prijateljima u miješanom društvu koje nije striktno podijeljeno, oni se
iznenade. Čude se, jer ja imam jako bogat društveni život.", dodaje
Mersiha.
Obuka za vjeroučitelje i imame
Cilj njemačke vlade bio je upravo taj, da konferencijom o islamu razbije
predrasude koje vladaju prema muslimanskim sugraðanima, te da
istovremeno pospješe integraciju četiri miliona muslimana u Njemačkoj.
Problemi koji su tematizirani, kao što je obrazovanje djevojaka ili
ravnopravnost polova, nisu goruća pitanja Bošnjačke zajednice u
Njemačkoj. Meðutim, važno je da i muslimani sa Balkana droz dijalog i
debate učestvuju na ovakvim konferencijama, poručuje jedna od učesnica
plenuma, Armina Omerika, islamolog i docent na Univerzitetu u Bohumu.
"Tematsko područje na koje ću se ja uglavnom fokusirati je uvoðenje,
odnosno etabliranje islamske teologije na njemačkim fakultetima i
tematika obrazovanja i doobrazovanja imama. Imam i jako izraženu namjeru
da se bavim i ostalim temama, prije svega radikalizacija meðu
muslimanskom omladinom u Njemačkoj."
"Bošnjaci – najbolji primjer integracije"
Na Konferenciji od ove godine po prvi put učestvuju i predstavnici
Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj. Bošnjaci su dobar primjer
integracije, jer su etablirani u njemačko društvo, a istovremeno njeguju
dobre veze sa svojom domovinom, tvrdi Bernes Alihodžić, predsjednik
Sabora Islamske zajednice Bošnjaka. Radikalizacija Bošnjaka je
prenaglašen problem, komentariše Alihodžić.
"Naša kulturna tradicija koja objedinjuje zapadnu i istočnu kulturu je
naša prednost u njemačkom društvu. U ukupnom broju nismo tako veliki,
ali smo svakako kao model značajni za njemačko društvo. To je nešto što u
Evropi i pa evo i u Njemačkoj tek sada dolazi, taj kulturni pluralizam,
kojeg mi živimo već nekoliko stotina godina.", kaže Bernes Alihodžić.
Na Konferenciji o islamu aktivno su uključeni predstavnici savezne
vlade, njemačkih pokrajina i opština, muslimanskih organizacija i deset
pojedinaca, uglednih muslimanskih advokata, umjetnika i akademika.

Izvor: DW-World.de