Delegacija Islamske zajednice posjetila džemat El-Iman u Beču

ImageU petak 14. maja. 2010 godine u Beču je boravila visoka delegacija
Islamske zajednice u Srbiji koji su činili dr. Mevlud-ef. Dudić – rektor
Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i dr. hfz. Almir
Pramenković – dekan Fakulteta za islamske studije. Dr. Dudić je na molbu
imama i predsjednika bošnjačkog  džemata  „Ebu Hanife“ bio gost ovog
džemata, kojeg uglavnom sačinjavaju naša braća iz Bosne, dok je hfz.
Pramenković boravio u sandžačkom džematu „El-Iman“ i tom prilikom je,
prije džume namaza, učio odlomke Kur'an-i-kerima. iz sure Er-Rahman. 

Zatim je uvaženi musafir održao hutbu koju je posvetio bogobojaznosti i u njoj naglasio da su u Kur'anu brojna mjesta  gdje nam Uzvišeni Allah nareðuje bogobojaznost. Na nekim mjestima bogobojaznost dolazi u obliku imperativa  (naredbe), dok na nekim mjestima Allah dž.š. spominje da je Kur'an uputa bogobojaznima. Uzvišeni daje i opise bogobojaznih, gdje na početku sure El-Bekare kaže: „Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.“
Nakon džume namaza dekan Pramenković se sastao i razgovarao sa džematlijama koji žive u Beču, meðutim iako je domaćinima bilo drago da musafir bude još njihov gost morao je ići dalje zbog ranije preuzetih obaveza.

Nihad-ef. Gegić