Njemačke škole za imame

ImageImami, na službi u Njemačkoj, najčešće su školovani u drugim zemljama. A
za njihovo bolje poznavanje njemačkog jezika i kulture, od ove godine
se želi pobrinuti Univerzitet u Osnabrücku. Zainteresovanost imama je
velika. 

Imami za vrijeme doškolovavanja neće samo sjediti u školskim klupama. Tokom školovanja su planirani izleti, posjeta njemačkom parlamentu, meðureligijska razmjena kao i posjete drugim vjerskim zajednicama. To znači da će imami imati priliku bolje upoznati njemačko društvo. Samim tim će kasnije u znatnoj mjeri ubrzati i poboljšati integraciju članova islamskih zajednica (džemata) u kojima budu radili. Mr. Esnaf Begić, asistent na katedri za islamsku religijsku pedagogiju na Univerzitetu u Osnabrücku, kaže da je zainteresovanost imama veća od očekivane:
„Zamjenica predsjednika Univerziteta prof. Blasberg-Kuhnke, koja je takoðer bila na ovom informativnom skupu, obećala je da će u okviru mogućnosti Univerziteta i budžeta koji je planiran, nastojati proširiti taj kontingent."
Imami iz BiH dobro integirsani
Duran ef. Pintol, imam džemata u Oberhausenu, je jedan od imama koji želi ponovo sjesti u školsku klupu.
"Impresioniran sam predstavljenim programom kojim se želi pomoći nama imamima da se kvalitetnije suočimo sa problemima i izazovima sa kojim se suočavamo u njemačkom društvu", kaže Pintol. On kaže da je to prvenstveno uključivanje u meðureligijski dijalog, poboljšanje statusa muslimana u njemačkom društvu i rat sa trećim generacijama tzv. „gastarbeitera" kojima njemački jezik postaje maternji."
Program obuke imama je koncipiran tako da pruža veliku pomoć u integraciji imama u njemačko društvo. Imami koji dolaze iz BiH su u dobroj mjeri integrisani, tvrdi mr. Begić i navodi primjer.
„Diskusije koje su imali na ovom skupu su vodili na njemačkom jeziku. To je nešto što me raduje, posebno ako je poznavanje njemačkog jezika pokazatelj integracije."
Muslimani mogu pomoći sebi
Prof. dr. Bülent Ucar, šef katedre za islamsku religijsku pedagogiju na Sveučilištu Osnabrück kaže da bi doškolovavanjem  imama islam u Njemačkoj trebao dobiti novo lice jer postoje razlike izmeðu muslimana koji žive u ovoj i drugim zemljama. Teolozi su ti koji mogu profitirati i od meðusobne saradnje, bez obzira na zemlju porijekla. Duran ef. Pintol kaže da ima stvari koje možemo obostrano naučiti. "Ovdje mislim na saradnju sa imamima koji dolaze iz drugih zemalja svijeta i rade u Njemačkoj. Kroz meðusobnu saradnju i razmjenu iskustava, muslimani mogu pomoći sebi", kaže Pintol.
U izradi koncepta obuke imama su pored Univerziteta u Osnabrücku još učestvovali i ministarstvo unutrašnjih poslova i nauke, kulture i obrazovanje njemačke savezne zemlje Donja Saksonija. Zajedno sa Saveznim uredom za migracije i izbjeglice dijele troškove školovanja imama u iznosu od oko 300.000 eura.

Izvor: DW-World.de