Savremene mogućnosti razumijevanja bošnjačke književnosti

ImageBošnjačka kulturna zajednica obavještavaju studente, poštivaoce
pisane riječi i graðane da će se 23. 6. 2010. godine u Velikoj Sali
Mešihata Islamske zajednice u Srbiji s početkom u 18:30 održati tribina
na temu:

Savremene mogućnosti razumijevanja

BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI

Gost predavač će biti utemeljivač nauke o
bošnjačkoj književnosti, osnivač Vijeća Kongresa Bošnjačkih
Intelektualaca, Bošnjačke kulturne zajedenice „Preporod“, P.E.N. centra
BiH, Katedre za bošnjačku književnost na Filozofskom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu, kao i pokretač Edicija: Mislimanska književnost
u 25 knjiga, Kulturno nasljeðe BiH, Bošnjačka književnost u sto knjiga,
Bošnjačka književnost u književnoj kritici I-VI,  Antologije bošnjačke i
bosanskohercegovačke književnosti I-X i niza drugih projekata od
nacionalnog značaja:

prof. dr. ENES DURAKOVIÆ