Sraman čin premijera i Vlade Kanade

Prije nekoliko trenutaka Bošnjaci.Net su dobili vijest od bošnjačkih
lobista iz Kanade da je kanadski premijer i lider Konzervativne partije
Kanade je uložio veto na usvajanje u Kanadskom parlamentu Rezolucije o
genocide u Srebrenici. Time je spriječio da graðani Bosne i Hercegovine,
preživjele žrtve genocida koji žive u Kanadi, dobiju rezoluciju kojom
se Kanada poziva da 11. juli proglasi Danom sjećanja na žrtve najvećeg
zločina poslije holokausta, zločina genocida u Srebrenici.

Razgovori sa kabinetom premijera su trajali i poslije ljetnog raspuštanja Parlamenta. Rezolucija M – 416 koju je na prijedlog Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Instituta za istraživanje genocida Kanada sponzorirao je uvaženi Brian Masse, član Parlamenta Kanade i član Nove demokratske partije Kanade, koji je imao podršku tri od četiri partije u Parlamentu. Takoðer nekoliko članova Kozervativne partije premijera Harpera je podržalo Reozluciju. Zatim i ministar vanjskih poslova Kanade Lawrence Cannon, koji je poslije morao povući svoje slaganje na zahtijev njegovog šefa. Takoðer veliko broj najuglednijih svijetskih stručnjaka iz oblasti meðunarodnog prava, te mnoge organizacije za zaštitiu ljudskih prava i sloboda.

Premijer Harper je prvo u potpunosti odbio rezoluciju na taj način što je umjesto nacionalnog imena Bošnjak upotrijebio termin «bosanski ljudi nad kojima je navodno izvršen genocid», čime je pokušao da kaže da se genocid vršio nad svim narodima u BiH. Zatim je smanjio broj žrtava genocida u Srebrenici sa više od 8 hiljada na njegovih više od 7 hiljada i na kraju je izbacio termin genocid, upotrijebivši termin masovno ubijanje.
Bošnjaci žrtve genocda koji žive u Kanadi oštro su protestovali zbog iskrivljavanja činjenica, da je nakon tog protesta premijer Harper je prihvatio termin Bošnjak i stvarnu cifru od više od 8 hiljada žrtava genocida u Srebrenici, ali je uporno odbijao upotrebu termina genocid.

Bošnjaci Kanade smatraju da nema pregovora oko genocida koji je potvrðen pravosnažnim presudama na oba Meðunarodna suda u Hagu i u mnogim drugim dokumentima. Više od 20 država je u svojim parlamentima usvojilo rezolucije u kojima su 11. juli proglasili Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Još jednom se pokazalo da je Harper i Konzervativna partije pod jakim uticajem srpskog i ruskog lobija u Kanadi. Tokom bošnjačkog lobiranja Srbi su imali svoju kampanju, čak su djelili listove protiv rezolucije u samom Parlamentu.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike – Ogranak za Kanadu i Institut za istraživanje genocida Kanada zajedno sa Bošnjacima Kanade imali su do sada najjaču svoju akciju. Glas žrtve genocida se ipak čuo u Parlamentu Kanade. Ipak se nadamo da će Rezolucija M- 41 i Bill 533 biti usvojeni na jesenjem zasjedanju parlamenta. Tada neće biti potreban kosenzus, a mi već sada imamo podršku dvije trećine članova parlamenta.
Takoðer želimo istaći da je Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić jedini od bošnjačkih lidera uputio pismo Ministru vanjskih poslova Kanade sa naglaskom da se usvoji Rezolucija koju su procesuirali bošnjačke institucije u Kanadu, dok posebno naglašavamo da ni jedan od bošnjačkih političara iz Sarajeva nije pružio podršku pokretačima rezolucije. Čelnici institucija koji su pokrenuli inicijativu tražili su od svih njih da se pismeno obrate članovima Parlamenta Kanade. Ni jedan od njih to nije uradio. Sramno je to od naših lidera! Najzad, da li uopće možemo govoriti o riječi lider u uvom slučaju, pitam se Ramić.

Mi nastavljamo našu borbu sve dok istina o agresiji na BiH i genocidu nad Bošnjacima ne pobjedi u Kanadi, stoji u inforamciji koju nam je proslijedio prof. Emir Ramić, koji je inače koordinirao proces lobiranja za rezoluciju.

Narednih dana očekujemo zvanično saopćenje i izjave uglednih ličnosti.