Formirano Svjetsko vijeće za učenje Kur'ana

ImageS ciljem poboljšanja kur'anskog obrazovanja i povezivanja "nacije
Kur'ana" koja na Božju Objavu gleda kao na Ustav svojega života,
formirano je Svjetsko vijeće za Časni Kur'an. Vijeće je formirano na
Prvoj svjetskoj konferenciji o poučavanju i učenju Kur'ana konferenciji
koja se održala u Džeddi od 05. do 08. juna 2010. godine pod
pokroviteljstvom kralja Abdullaha bin Abdul Aziza Al-Sauda. Na
konferenciji je učešće uzelo preko 150 hafiza, mudžaza, kurra hafiza i
šejhova Kur'ana iz cijelog svijeta.

Novoformirano Vijeće imat će zadatak vršiti provjeru svih mushafa koji se izdaju te provjeravati i vršiti revidiranje idžazetnama te doprinijeti  preciznom utvrðivanju broja centara i kur'anskih instituta u kojima se uči i proučava Kur'an.
Namjera ovog Vijeća jeste i organizacija raznih tečajeva, natjecanja i znanstvenih skupova, kako bi se razvijale metode očuvanja hifza, ali i poticalo na učenje i proučavanje Kur'ana i univerzalnih Kur'anskih poruka.
Vijeće je sastavljeno od sedamnaest priznatih kurra hafiza i šejhova Kur'ana. Sa područja Evrope, uz još jednog uglednog i priznatog hafiza Kur'ana iz Francuske, izabran je samo još zagrebački glavni imam, hafiz Aziz ef. Alili.
Konferenciji su u ime Islamske zajednice su pored hfz. Aziza ef. Alilija prisustvovali i hafizi Fadil ef. Bektaš i dr. Dževad ef. Šošić te Halid Yassin, direktor sektora za suradnju sa islamskim svijetom pri Mešihatu IZ-e u Hrvatskoj.
 
Ciljevi konferencije
Kao glavni ciljevi održane konferencije ističu se: promicanje institucije Kur'ana i razvoj metoda upravljanja i obrazovanja, zatim izrada studije o problemima i preprekama u kur'anskom obrazovanju i načinu rješavanja istih, upotreba Poslanikovih metoda u kur'anskom obrazovanju, te razvoj suvremenih nastavnih planova i programa za učenje i poučavanje Kur'ana kao i poticanje na razmjenu iskustava izmeðu obrazovnih ustanova i medresa  Kurana. 
Preporuke i zaključci Konferencije
Jedan od zaključaka Konferencije je preporuka za širenjem i osnivanjem škola Kur'ana, organiziranjem natjecanja diljem svijeta, osobito u područjima u kojima se ne održavaju natjecanja učača Kur'ana, kao npr. Južna Amerika.
Sa Konferencije se poslao jasan apel ministarstvima obrazovanja i sveučilištima u muslimanskom svijetu da podrže projekte o učenju Kur'ana,  te osiguraju uvjete studentima koji žele usavršavati svoje učenje Kur'ana.
Kako su sudionici dali nekoliko preporuka o važnosti iskorištavanja suvremenih sredstava javnog informiranja koji mogu poslužiti u učenju i poučavanju Kur'ana, zaključak Konferencije bio je i da se islamske organizacije, koje nude programe kur'anskog obrazovanja, pozovu na bolju suradnju sa medijima.
Apeliralo se i za proširenje postojećih kao i osnivanje novih internet stranica za usavršavanje učenja Kur'ana i ukazano je na važnost poticanja mladih da koriste te mogućnosti.
Sudionici Prve svjetske konferencije za podučavanje Kur'ana, složili su se da se  na islamskim satelitskim kanalima ponajviše valja usredotočiti na muslimane, a ignorirati sveprisutan trend obraćanja potencijalnim prelaznicima na islam.
Ukazali su da je niska zastupljenost kur'anske interpretacije u medijima i nedovoljnim ulaganjem materijalnih sredstava u znanstvene programe, čime muslimani gube priliku za promoviranje islama.
Odlučeno je da će se Konferencija slična ovoj, održavati svake treće godine i to  u jednoj od zemalja islamskog svijeta.
Na kraju Konferencije osuðena je i izraelska opsada pojasa Gaze i sprječavanje dostavljanja medicinske pomoći i hrane Palestincima. Sudionici su takoðer osudili i izraelski napad na flotu koja je trebala isporučiti humanitarnu pomoć opsjednutom narodu Gaze.

hfz.  Aziz ef. Alili