Udvostručiti broj džamija u Francuskoj!

ImageFrancuska – Istaknuti predstavnik muslimanske zajednice u
Francuskoj je izjavio da broj džamija u zemlji treba biti udvostručen na
4.000, što je izazvalo raspravu o sekularizmu koji je prisutan u
francuskom društvu jedno stoljeće. 

Dalil Boubakeur, rektor Velike džamije u Parizu i bivši predsjednik
Vijeća za francuske muslimane, smatra da je ovo povećanje broja džamija
potrebno kako bi najveća muslimanska populacija u Evropi imala priliku
na dostojanstvenu molitvu.

Naglašene su i društvene koristi ovoga: „Otvorite jednu džamiju,
zatvorit ćete jedan zatvor“, rekao je dr. Boubakeur.

U Francuskoj živi najmanje pet miliona muslimana od ukupno 63 miliona
stanovnika, a islam je nakon katoličanstva najrasprostranjenija
religija, prenosi IslamToday.

Izvor: IslamBosna.ba