DEKLARACIJA: Bošnjaci su konstitutivni narod u Srbiji

ImageNa zasjedanju Bošnjačkog nacionalnog sabora, na kome su učestvovali
predstavnici organizacija, ustanova i institucija koje okupljaju
Bošnjake, u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u Novom Pazaru,
dana 14.07.2010. godine, usvojena je Deklaracija koju prenosimo u cjelosti.

Na zasjedanju Bošnjačkog nacionalnog sabora, na kome su učestvovali predstavnici organizacija, ustanova i institucija koje okupljaju Bošnjake, u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u Novom Pazaru, dana 14.07.2010. godine, usvojena je 

D E K L A R A C I J A

 

I

Bošnjaci su konstitutivni narod u Srbiji.
Od Predsjednika i Vlade Republike Srbije zahtijevamo hitno organizovanje razgovora sa legitimnim predstavnicima bošnjačkog naroda, u cilju rješavanja ustavnog statusa Bošnjaka.

II

U cilju afirmacije rješavanja statusa regije Sandžak, kroz proces decentralizacije Srbije, Sabor formira odbor za obnovu Narodnog vijeća Sandžaka.

III

Sabor najoštrije osuðuje pravni i politički barbarizam Ministarstva za ljudska i manjinska prava, sa jasnom diskriminacijom i elementima rasizma nad Bošnjacima. 
Sabor zahtijeva hitnu smjenu ministra Čiplića i utvrðivanje krivične odgovornosti učesnika falsifikovanja izborne volje Bošnjaka.

IV

U cilju internacionalizacije pitanja diskriminacije nad Bošnjacima u Srbiji, Sabor formira poseban odbor.

V

Sabor čestita na konstituisanju Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dajući mu punu podršku na putu očuvanja nacionalnog identiteta Bošnjaka.

VI

Sabor poziva i ostale izabrane kandidate sa liste Bošnjački preporod i izabrane kandidate sa Bošnjačke liste da se pridruže radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

VII

Sabor poziva Bošnjake u matici i dijaspori da izdvajanjem jednog procenta od ličnih prihoda učestvuju u finansiranju projekata od nacionalnog značaja.