Mladi Amerikanci muslimani sve više traže imame koji su odrasli u ovoj zemlji

Image

Adel Zeb

Kako raste broj muslimana u Sjedinjenim Državama raste i
potreba za duhovnim uputama, i mladi sve više traže novu generaciju
imama, tražeći više od lokalnih džamija od onoga što one sada mogu
pružiti, prenosi VOANews.

Islamska zajednica u cijelini razumije potrebu za imamima koji znaju kroz što prolaze američki muslimani rastući u nemuslimanskoj zemlji.”Morate do njih doprijeti dok su u srednjoj školi, kada su znatiželjni, kada istražuju i uče, dok je njihov um još mlad i prijemčljiv”, kazao je za VOANews imam na Američkom univerzitetu u Washingtonu Adeel Zeb.
“Kada mlad čovjek priðe imamu iz druge zemlje – prvo, tu je jezička barijera, drugo, tu je kulturna barijera, i razlika u godinama. Mnoge barijere treba prevladati. A onda to nije ono što vidite na televiziji, ili o čemu ljudi govore, ili tek propisi o oblačenju, i slično. To je da budete dobri prema drugom čovjeku, prema Bogu. O tome se radi. To je to”,,” kazao je Adeel Zeb.
“U mnogim islamskim zemljama, jedina uloga imama je da predvode molitvu. Ali, u Sjedinjenim Državama oni imaju širu ulogu. Riječ je više o predvoðenju zajednice, ne samo molitve”, ističe šejh Shaker Elsayed, imam džamije Dar Al-Hijrah u Virginiji, dodajući da je “ovdje imam sudija, posrednik, psiholog, ponekad psihijatar i prijatelj. Imam je ovdje brat, lider, učitelj, i sve to zajedno i svako od njega želi uzeti ono što mu treba.”
Proces učenja za većinu imama je dug i težak, ponekad treba pet do osam godina da imam zaista postane istinski, efektivan lokalni lider, posebno kada prelaze iz manjeg okruženja u veliko, otvoreno okruženje kao Sjedinjene Države,” kazao je za VOANews imam Elsayed koji je došao iz Egipta prije 30 godina.

Izvor: Preporod.com