Bošnjački Savjet Kosova

Bošnjački Savjet Kosova je dana 20.08.2010. godine održao sjednicu na
kojoj je razmatrana inicijativa NVO VRELO da mrežna asocijacija velikog
broja nevladinih organizacija – BSK bude centralni nosilac
organizacionih aktivnosti  proslave povodom Dana Bošnjaka Kosova 28.
septembra.
Sjednici su prisustvovali predstavnici NVO-a , članica mreže Bošnjačkog
Savjeta Kosova iz Prizrena, Peći, Prištine i Istoka, uz učešće
predstavnika NVO sektora u Konsultativnom vijeću zajednica Kosova,
nezavisnih intelektualaca i novinara.

Na sjednici su donešeni sljedeći zaključci :

1. S obzirom na veliki odaziv NVO- a, prihvaćena je inicijativa da Bošnjački Savjet Kosova bude centralni nosilac i pokrovitelj svih manifestacija koje će se održati povodom predstojeće proslave Dana Bošnjaka Kosova.
2. Načelno je podržano nekoliko ideja oko projekata koje su već inicirani od pojedinih NVO ili grupa udruženja : projekat  udruženih NVO-a: Merak, Equality, Šarski Behar i Talenat, članica BSK, za održavanje Festivala sarajevskog Messa u Prizrenu koji obuhvata veliki broj filmskih, pozorišnih, književnih, muzičkih, i koncertnih dogaðanja (sa čijom je idejom, bošnjačka javnost bila upoznata još od prošle godine), a jedan njen segment je i centralna svečana akademija 28. septembra. Kako su skupu prezentirali predstavnici pomenutih NVO-a, ovaj projekat je u poodmakloj fazi realizacije.
Takoðer su načelno podražane javno iznete ideje ideje o naučnoj tribini eminentnog izlagača iz Sarajeva, projekat prezentacije bošnjačkog stvaralaštva na Kosovu, koji je u toku realizacije od strane NVO KUNN iz Peći, projekat Udruženja prosvjetnih radnika na bosanskom jeziku  Edukator o održavanju konferencije uz Dan Bošnjaka, ideje o održavanju javne tribine o decentralizaciji potencijalnih bošnjačkih opština : Rečane, Vitomirica i Dragaš, kao i nekoliko dodatnih propratnih aktivnosti sportskog i folklornog sadržaja.
3. Formiran je opcioni organizacioni odbor manifestacije ispred svih prisutnih predstavnika na sastanku.
4. Predloženo je da se podrže sve pokrenute manifestacije, dogaðanja i aktivnosti obilježavanja Dana Bošnjaka u svim gradovima na Kosovu gdje Bošnjaci žive, kako bi oni na najbolji mogući način proslavili svoj praznik.
5. Pozivaju se i druge NVO, političke opcije i pojedinci da u narednim danima transparentno iznesu svoje eventualne ideje i projekte koji će biti razmatrani kao dio programskog sadržaja obilježavanja Dana Bošnjaka.
6. Naročito se pozivaju sve političke opcije Kosova da u organizacionom odboru delegiraju svoje predstavnike za naredne sastanke Organizacionog odbora.
7. Pozivaju se Udruženja Bošnjaka u dijaspori da uzmu učešće i da, u okviru svojih mogućnosti, organiziraju obilježavanje Dana Bošnjaka.
8. Pozvana je Vlada Kosova i potencijalni donatori, da obezbjede dostantna sredstva za projekte obilježavanja Dana Bošnjaka Kosova.
Na kraju je upućen još jedan apel svim Bošnjacima, graðanima Kosova, nevladinim organizacijama, udruženjima, relevantnim političkim subjektima, intelektualcima i ostalima na jedinstven i transparentan nastup kako bi obilježavanje Dana Bošnjaka proteklo na zavidnom kulturnom, moralnom i svakom drugom nivou.

Bošnjački Savjet Kosova
21. 08. 2010. god.