Katastrofalne poplave u Pakistanu

ImageKatastrofalne poplave u Pakistanu učinile su da preko 8 miliona ljudi
čeka na pomoć, da se bori sa glaðu i žeðu. Svjetska zdravstvena
organizacija je izjavila da je u Pakistanu oštećeno preko 200 domova
zdravlja.

Sa druge strane, zabilježeno je povećanje vodostaja rijeke Indus, tako da se još 160 hiljada ljudi treba iseliti iz ove regije.
Zvaničnici očekuju povlačenje vodostaja rijeke u narednih nekoliko dana.
Meðutim, loši vremenski uslovi otežavaju radove na putevima i mostovima.
Direktor Programa za prehranu u Pakistanu pri UN-u je izjavio da je potrebno još najmanje 40 helikoptera kako bi se stiglo do svih povrijeðenih.

Izvor: Trtbosanski.com