Nova otkrića na bosanskoj Piramidi mjeseca

Image
Druga najviša piramidalna graðevina na svijetu, Bosanska piramida
Mjeseca, bila je središte arheoloških istraživanja ove sezone u Visokom.
Mnogobroji volonteri, arheolozi i geolozi, imali su prilike da otvaraju
nove sonde i proširuju postojeće.

Od ranije je poznato da ova trostrana piramida ima unikatan terasasti dizajn. Pravljena je kombinacijom majstorski slaganih ploča pješčara i gline koja je korištena i kao vezivni i kao graðevinski materijal. Slična kombinacija se u svijetu može naći kod većeg broja kineskih piramida.
Na trećini visine zapadne strane piramide, volonteri su tokom tromjesečnog rada otkrili sjajno očuvanu terasu. Sastavljena je od blokova pješčara. Zasada su otkrivena tri vertikalna reda slagani jedan na drugi, te četiri horizontalna niza blokova slaganih jedan do drugog.
Italijanski i španski arheolozi su otkrili postojanje odvodnih kanala za vodu. Na polovini terase nalazi se stepenica čija je vanjska strana obraðena pod istim uglom. Karakterističan je i poluradijus ove terase koji je postignut elegantnim pulukružnim završecima na spoju blokova.
Ova arheološka sonda, nosi oznaku „20” i postala je najatraktivnija na Bosanskoj piramidi Mjeseca, privlačeći veliku pažnju hiljada posjetilaca ove godine u Visokom.

Izvor: Bosnjaci.net