Bošnjaci u Atlanti

ImageNakon
dugog planiranja napokon 9. oktobra 2010. godine posjetila sam još
jedan bh. džemat, Džemat Atlante. Grad Atlanta je glavni grad američke
države Georgia, koja graniči sa Alabamom, Floridom, Sjevernom i Južnom
Carolinom i Tenesijem, i nalazi se na jugoistoku Sjedinjenih Američkih
Država. Atlanta trenutno broji preko 5,4 miliona stanovnika. U Atlanti
se nalaze glavna sjedišta velikih giganata kao što su: The Coca-Cola,
Georgia-Pacific, AT&T Mobility, the Cable News Network, Delta Air
Lines. Prema procjenama, u Atlanti trenutno živi oko 10.000 Bošnjaka.

Od toga su 800 bošnjačkih porodica aktivni članovi džemata Atlante.
Inače, Džemat Atlante je osnovan 1997. godine, a registrovan pod imenom
“Zajednica Bošnjaka Georgije“ (COMMUNITY OF BOSNIAKS GEORGIA). Imam
ovog džemata je Ismet ef. Zejnelović, koji obavlja ovu funkciju od
augusta 1998. godine.
 Vjeronauka se održava vikendom, a
vjersku pouku pohaða nešto oko dvjesto učenika. Pored Ismeta ef.
Zejnelovića, još je nekoliko vjeroučitelja aktivno uključeno u
održavanju vjeronauke.
Iako džamija već ima odreðene učionice
namijenjene za vjeronauku, koje su divno opremljene, zbog velikog broja
polaznika vjeronauke, i prostor inače namijenjen za klanjanje adaptira
se u privremene učionice. S obzirom da je Atlanta veliki grad, većina
roditelja mora voziti i do dva sahata djecu na vjeronauku. Duge vožnje i
gusti saobraćaj ipak ne sprečava uporne roditelja da redovno dovode
svoju djecu na vjeronauku. Pored vjeronauke, vrijedno je spomenuti da
ovaj džemat ima svoj hor “Hor Bilal”, koji je već nastupao u više
bošnjačkih džemata širom Amerike i Kanade.
Pored hora “Hor Bilal”,
džematlije Atlante se ponose i svojom folklornom grupom koja svakog
bajramskog sijela iznova oduševljava džematlije Atlante svojim
elegantnim izvoðenjem i koreografijom.

Moje druženje sa džematlijkama Atlante je počelo predavanjem. Glavne teme mog predavanja bile su: Namaz i učenje Kur’ana. Nakon završenog predavanja uslijedila su pitanja.
Evo nekoliko pitanja što su uvažene džematlijke bošnjačkog džemata u
Altlanti postavile, te i čitaocima Bošnjaci.Net činimo dostupnim, nebili
se svi skupa okoristili:

Da li je abdest/namaz ispravan ako osoba ima lak na noktima?

Da bi abdest bio ispravan, lak se mora ukloniti s nokata prije uzimanja
abdesta. Nema smetnje za namaz ako osoba ponovno stavi nakon uzimanja
abdesta, ali se mora ponovno ukloniti prije uzimanja narednog abdesta.

Da li je namaz ispravan ako se osoba ne može 100 % koncentrisati na namaz u toku cijelog namaza?
Slabo se ko može 100% koncentrisati u svakom namazu. Obaveza nam je
klanjati i nastojati da imamo. Koncentraciju u namazu (khušu) jer je to
integralni dio namaza. Namaz bez khušua je kao tijelo bez duše.Kad je u
pitanju namaz ili neki drugi ibadet, loše misli konstantno dolaze od
šejtana, koji pokušava da umanji vrijednost našeg namaza/ibadeta. Ako
nas šejtan nije uspio nagovoriti da izostavimo taj namaz on će nastojati
svim svojim metodama, vesvesama da nam umanji nagradu za taj namaz i
da izgubimo koncentracija u namazu (khušu). Nemogućnost koncentracije
tokom cijelog namaza je bio problem prisutan i kod privih ashaba. Tako
da se jedan od ashaba r.a se potužio Allahovom Poslaniku savs na
šejtanove vesvese u toku namaza, rekavši: „Šejtan se upetljava izmeðu
mene i mog namaza, i mog učenja, i pokušava me zbuniti.“ Na to Allahov
Poslanik s.a.v.s rece: “To je šejtan po imenu Khanzab. Ako ti ponovo
doðe, zatraži utočište kod Allaha dž.š od njega, i suho pljuni na svoju
lijevu stranu tri puta. Dotični ashab je slijedio instrukcije Božijeg
Poslanika I tako je Allah dž.š odstranio šejtana od njega. (Hadis
prenosi Muslim 2203).

Ima različitih metoda koje možemo
primijeniti za bolju koncentraciju u namazu a jedan poznati egipatski
daija, Shejh Omer Abdulkafi, predlaže da se prije namaza izvrše
pripreme, zagrijavanje, kao što sportisti čine prije takmičenja. To
zagrijavanje može biti u vidu učenja jedne-dvije stranice iz Kur'ana
ili jednostavno sjedanje na mjestu gdje ćemo klanjati i razmišljanje o
namazu.
On navodi i primjer jednog veoma pobožnog čovjeka kojeg su
pitali kako to da je toliko koncentrisan na svom namaz a on im je na to
odgovorio:

‘Kad stupam na namaz, zamislim Kjabu ispred sebe,
Sirat-Čupriju pod svojim nogama, Džennet sa desne, Džehennem sa lijeve
strane, a Meleka smrti za svojim vratom i zamislim da mi je to
posljednji namaz i tako klanjam.“

Kolika je važnost namaza
najbolje nam ilustruje primjer našeg Miljenika i njegovo ophoðenje
prema namazu u samrtnoj bolesti , uoči samog preseljenja Allahovog
Poslanika, s.a.v.s., na ahiret. Te posljednje dunjalučke momente našeg
Resula s.a.v.s., opisuje nam Salim ibn ‘Ubejd, r.a., koji
pripovijeda: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., utonuo je u nesvijest, a
nakon što se osvijestio i došao sebi, reče: ‘Je li nastupilo namasko
vrijeme?’ ‘Jeste’, odgovoriše mu.'Naredite Bilalu da ezani, a Ebu Bekru
da predvodi džemat.’ Potom je ponovo utonuo u nesvijest, a kada se
osvijestio upita: ‘Je li nastupilo namasko vrijeme?’ ‘Jeste’, rekoše
mu. ‘Naredite Bilalu da ezani, a a Ebu Bekru da predvodi džemat.’

Da li će biti primljeno učenje Kur’ana osobi koja uz najbolju volju i trud nema ispravan izgovor harfova?
Allah dž.š nas ne obavezuje preko naših mogućnosti . Oni koji se
trude učiti u Kuranu pa im ne ide baš od ruke imaće duplo veću nagradu u
odnosu na one koji uče Ku'ran bez velikog truda i napora.

Da li će Kur’an biti naš drug u kaburu?
Kuran će se zauzimati za onoga ko ga bude učio.

Kad je namasko vrijeme namaza? Da li je to samo kad čujemo ezan i odmah moramo klanjati namaz?
Odgovor: Namazi imaju svoje početno i završno vrijeme u kojem se
trebaju klanjati i to najbolje ilustruje hadis kojeg prenosi Džabir b.
Abdullah i kaže da je Džibril, a.s., došao i Poslanika, sallallahu
alejhi ve sellem, poučio namaskim vremenima, rekavši mu: “Ustani i
klanjaj ga!“, pa je klanjao podne kada je sunce prešlo malo preko
polovine neba. Zatim mu je došao kada je nastupila ikindija i rekao:
“Ustani i klanjaj!“, pa je klanjao ikindiju kada je sjena predmeta
postala onolika koliki su predmeti. Zatim mu je došao kada je nastupio
akšam i rekao: “Ustani i klanjaj!“, pa je klanjao akšam kada je sunce
već zašlo. Zatim mu je došao kada je nastupila jacija i rekao: “Ustani i
klanjaj!“, pa je klanjao jaciju kada je nestalo tragova crvenila na
nebu. Zatim mu je došao kada je nastupilo sabahsko vrijeme i rekao:
“Ustani i klanjaj!“, pa je klanjao sabah u sami osvit zore. Zatim mu je
sutradan ponovo došao u podne i rekao: “Ustani i klanjaj!“, pa je
klanjao podne kada je sjenka predmeta postala onolika koliki su i
predmeti. Zatim mu je došao u vrijeme Ikindije te rekao: “Ustani i
klanjaj!“, pa je klanjao ikindiju kada je sjena predmeta postala duplo
veća od njih samih. Zatim mu je došao kada je nastupio akšam – u isto
vrijeme kao i prethodni dan, zatim u jacijsko vrijeme kada je prošla
polovina noći, ili je rekao trećina noći, pa je tada klanjao jaciju.
Zatim mu je došao kada se dobro razvidilo i rekao: “Ustani i klanjaj!“,
pa je klanjao sabah, a zatim je rekao: “Izmeðu ove dvije granice je
vrijeme svakog namaza.” (Nesai, Ahmed, Tirmizi)

Da je dozvoljena upotreba kontraceptivnih sredstava u braku ili bilo koji drugi metod zaštite od trudnoće?
Kontraceptivna sredstva i metode je dozvoljeno koristiti ako medicinski nisu štetne i uz opštu saglasnost oba supružnika.

Hor "Bilal" je jedan od najboljih na području Sjeverne Amerike

Da li haram ženama nositi hlače – (ako su šire i imamo tuniku preko njih)?
Ne samo da je ženama dozvoljeno nego je i pohvaljeno da nose hlače ili
nešto poput hlača ali ispod haljine i duge tunike tako da se žena u
slučaju pada ne bi otkrila kao i zbog drugih praktičnih razloga. Uske
hlače bez haljine ili tunike je ženama zabranjeno nositi.

Da li je haram učiti tevhide i mevlude?
Mavlud je život Muhammeda a.s. sročen u stihove koji se uobičajio učiti
na dan Njegova Roðenja u Bosni kao i u većini drugih Islamskih
zemalja. Kao takav adet može se poštovati u vidu neke priredbe
upriličene za taj dan. Pogrešno je učiti mevlude mrtvima za dušu. Što
se tiče tevhida to je učenje sure Jasin uz malo zikra sa dovom na kraju
za dušu nekog umrlog muslimana. Dozvoljeno je učiti Kuran, zikra i
upućivati dove za dušu umrlog muslimana prema mišljenju većine uleme.
Moram napomenuti da ima jedan dio učenjaka koji su u manjini, koji
smatraju da umrli nema koristi od našeg učenja Kurana i Zikra. Oko
upućivanja dove za umrle se ulema ne razilazi. Sva ulema se
jednoglasno slaže da je dova za umrlog propisana.

Da li je dozvoljeno uzimati donacije od osoba koje ne dolaze u džamiju?
Dozvoljeno je uzimati: donacije, sadake, pomoć, kao i zekata od
muslimana koji ne praktikuju obavljanje namaza i uputiti dovu Allahu
dz.s. Da ih zbog te sadake čuva i uputi pravome putu.

Kako
reagovati u situaciji gdje su žene aktivne u džematima i sve rade bez
ikakve novčane nadoknade: kao naprimjer: čiste džamiju, vode razne
sekcije, uče djecu, organizuju druženja za žene, omladinu itd. a druge
žene ih ogovaraju i govore im da “one to ne bi radile da nemaju koristi
od toga”?

Nemojte dozvoliti poganim jezicima da vas
odbijaju od džemata i džamije i da vas odbijaju od hajrata i dobrih
djela. Sve volonterke na Allahovom putu Allah dz.s. će obilno
nagraditi.

Aiša Purak, Bošnjaci.net