Ljajićeva vrhunska licemjerna retorika

Insajder Sandžak PRESS-a je iz Gradske uprave otkrio da je koferenciju za štampu predstvanika UNIPROM-a zakazao Kasim Zoranić po direktnom nalogu ministra Rasima Ljajića.

Čak je i na kolebljivog Džemala Tahirbegovića, zvani Rekić, izvršen
pritisak i obećana puna podrška u radu protiv Islamske zajednice.

Ovaj najavljeni napad na vakuf pokazao je da su Ugljanin i Ljajić jedinstveni posredstvom svojih kriminalaca.

Raniji poslušnici Sulejmana Ugljanina, Rekić i Ibro Krnjo, sada su na
raspolaganju Ljajiću, što pokazuje da kriminal nema nema stranku, ni
vjeru ni naciju.

Izjava Ljajića koju je objavila Regionalna televizija „da se mora
utvrditi kojoj Islaskoj zajednici pripada objekat Islamske ustanove“
zapravo potvrðuje da je i Ljajić od samog početka umiješan u razbijanju
Islamske zajednice.

Interesantna je i podatak da je rješenje o iseljenju Islamske
zajednice donio, tada, sudija okružnog suda Izet Suljević, inače bliski
roðak Ibra Krnja, za koga se zna da uz impozantne finansijske nadoknade
godinama donosi presude.

Vrhunac cinizma je da je dotični sudija u posljednjoj reformi
pravosuða unaprijeðen na mjesto sudije Apelacionog suda u Kragujevcu.

Izjava Ljajića kojom se protivi intervenciji policije 28. oktobra,
predstavlja vrhunac licemjerstva i još jedno podcjnejivanje
inteligencije svoga naroda.

Ono što je očito je da narod razumije namjeru Režima i njihovih
poslušnika, te da će ovu šansu iskoristiti za još jednu veliku pobjedu.

Autor: Hamza Kolašinac