Mekki Turabi u Sarajevu

ImageAktivnosti navodnog marokanskog
iscjelitelja Mekija Torabija u Sarajevu izazvale su veliku pažnju
javnosti. Neuobičajeno velika medijska pozornost prati ovog
iscjelitelja, čemu pridonosi njegova spremnost da učestvuje i gostuje u
različitim medijima, što mu još dalje pojačava propagandu i marketing.
Takoðer, veliki je broj poziva i različitih vrsta upita upućenih
Islamskoj zajednici u kojima se traži mišljenje ili neka preporuka.

Dati cjelovit stav o bilo kojem, pa tako
i ovom, pitanju zahtjeva prikupljanje relevantnih informacija i potpun
uvid u različite aspekte problema. Dolazak Torabija u Sarajevo i njegov
rad prati niz nepoznanica i postoji mnogo pitanja na koje do sada nije
bilo zadovoljavajućeg odgovora.  Nisu prezentirani argumenti koji bi
išli u prilog uvjerenju da se ovaj rad može smatrati u granicama onoga
što islam prepoznaje kao legitimne metode duhovnog liječenja i
iscjeljivanja. Naravno, medicina i druge znanstvene discipline su
pozvane da daju svoje sudove o njegovim metodama i bioenergetskim
sposobnostima i u tim segmentima IZ nije pozvana da se očituje. U onom
dijelu koji se odnosi na islamske izvore, referira na islamske metode
moguće je očitovanje IZ.

Fetva-emin: Seanse s islamom nemaju ništa zajedničko

Dr. Enes Ljevaković fetva-emin Vijeća za
fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ranije je iznio
svoju sumnju u Torabijeve aktivnosti i kazao da se ne može preporučiti
odlazak na iscjeliteljske seanse, iskazujući bojazan da se radi o obmani
za lahkovjerne. Nakon odreðenih novih saznanja, dr. Ljevaković ističe
ne samo da se ne može preporučiti odlazak, nego traži od muslimanima da
ne idu na seanse Mekija Torabija koje nemaju ništa zajedničko s islamom.
U posljednjem stavu koje je dostavio Rijasetovom web portal dr.
Ljevaković ističe:  

– Više puta smo naglasili u odgovorima
na pitanje u vezi odlaska na Torabijeve seanse da Islamska zajednica
nema ništa s njegovim dolaskom, boravkom i "ordiniranjem" u Sarajevu.
Prvih dana njegovog "iscjeliteljskog" djelovanja u Sarajevu govorilo se o
tome da je riječ o liječenju tzv. bioenergijom, a budući da je ona još
uvijek nepoznanica, izražavali smo stanovitu rezervu spram takvog načina
liječenja dok se to pitanje dodatno ne razjasni. Od početka je,
takoðer, bilo primjetno da se tokom seanse, kada je riječ o tretmanu
žena, Torabi ne pridržava islamskih propisa. To što spomenuti (ili bilo
koji drugi) čovjek tvrdi da je hafiz, da klanja namaz itd., ne utiče na
šerijatsko-pravnu kvalifikaciju njegovih djela.

Nadalje, kako ističe dr. Ljevaković,
dodatno razjašnjenje ovog fenomena dao je sam Torabi tokom više nastupa u
medijima tvrdnjama da on "energiju" dobija od nekakvih "bića
kornjačolike kože", visine 60 ili 80 cm sa pet ili više
neidentificiranih "planeta", koje on vidi, s kojima komunicira i koji
mu, uz energiju, daju i uputstva šta da radi i  kako da postupa.

– Ovakvim tvrdnjama, ako im se može
povjerovati, Torabi je sam sebe razotkrio i demaskirao kao osoba koja
ima veze s tzv. džinskim svijetom, što inače tvrdi ulema u njegovoj
domovini Maroku. Doduše, Torabi se donekle ogradio tvrdnjom da Allah
daje izlječenje kome hoće, ali spominjanje tih "bića" ostaje veoma
upitno. Pozivanje na ta "bića" i sama seansa doima se kao magijski
ritual. Ulema u arapskom svijetu se, takoðer, ograðuje od njegovih
djelatnosti, ocjenjujući ga bolesnom i opsjednutom osobom. Sve gore
rečeno dovoljan je indikator da snažno preporučimo muslimanima da se
okane odlaska na krajnje sumnjive seanse koje s islamom i njegovim
sistemom duhovnog usmjerenja i liječenja (namaz, post, učenje Kur'ana,
zikr, dove…), medicinskom naukom i sa zdravim razumom nemaju ničeg
zajedničkog, ističe u najnovijem stavu fetva-emin Vijeća za fetve
Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Rijaset.ba