Karadavi o Turabiju

ImageU nedjelju 31. oktobra na katarskoj
televiziji Al Džazira u emisiji "Eš-Šeriatu vel hajat"  gostovao je dr.
Jusuf el-Karadavi. Tokom te emisije gosti su mu postavljali razna
pitanja iz domena islama.Jedno od pitanja dobio je iz Bosne od hafiza
dr. Safveta Halilovića. "Uvaženi šejh, posljednih mjesec dana u Bosni i
Hercegovini vodi se živa rasprava o čovjeku iz Maroka, čije ime je Mekki
Torabi, a koji tvrdi da liječi ljude energijom koja mu dolazi sa pet
planeta, izvan Sunčevog sistema, i da mu dolaze kornjačolika bića
veličine 60 cm, s kojima on razgovara na nepoznatom jeziku.  On takoðer
tvrdi da je to moć koju mu je Allaha dao, i na taj način obamnjuje ljude
koji ga u velikom broju posjećuju, svaki dan u sarajevskoj dvorani
Zetra. Da vas Allah nagradi!"

Dr. Jusuf el-Kardavi: "Spletom okolnosti
prošle sedmice sam posjetio Bosnu i Hercegovinu tako da sam u
potpunosti upoznat sa ovim problem. Imao sam priliku slušati i gledati
šta se dogaða u spomenutoj dvorani. Tvrdnja ovog čovjeka da mu dolazi
energija sa nepoznatih planeta, sa islamskog stanovišta, je potpuno
neprihvatljiva.  Zapravo se i radi samo o pukoj tvrdnji. Žalosno je da
muslimani prihvataju ovakve stvari zdravo za gotovo. Planete (zvijezde)
su Allahova stvorenja koja čovjeku ne mogu dati nikakvu energiju. Allah,
dželle šanuhu, nam pojašnjava u Kur'anu šta je svrha i korist stvaranja
zvijezda. U jednom ajetu se kaže "da je Allah, dželle šanuhu, stvorio
zvijezde da bi se ljudi po njima u mraku upravljali, na kopnu i moru"
(El-En'am, 97.), u drugom "da su zvijezde ukras nama najbližeg neba"
(Es-Saffat, 6.), a u trećem "da vatra iz njih pogaða šejtane". (El-Mulk,
5.). Nigdje se ne kaže da zvijezde daju bilo kakvu energiju čovjeku.
Zar ljudi od davnina nisu obožavali zvijezde, Sunce i Mjesec? Sve su to
samo stvorenja, koja nidi vide, niti čuju, niti poimaju, pa kako čovjek
može vjerovati da ona nekome nešto daju? Ovakvo ubjeðenje, je bez
sumnje, u koliziji sa nepatvorenim islamskim učenjem i vjerovanjem.
Islam ne poznaje ovakav način liječenja. Naprotiv, Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, je čovjeku koji mu se žalio na bol u jetri, preporučio
da se obrati Harisu ibn Keledi el-Lejsiju, koji se bavio liječenjem
ljudi. Nije mu rekao, ja sam Allahov Poslanik, ja ću te izliječiti, nego
ga je poslao kod stručne osobe. Takoðer, prenosi se da su ga posjetila
dvojica ljekara iz plemena Benu Nedžar, a on ih je pitao: "Koji od vas
dvojice je vještiji?" Ne radi se, dakle, samo o tome da li čovjek zna
liječiti, nego i koliko je vješt u svom poslu. Islam kao što vidimo
uvažava prirodne zakonitosti i vjeruje u princip uzročno-posljedičnosti.
Da su se muslimani kroz historiju povodili za tvrdanjma raznih
nadriljekara i šarlatana, danas uopće ne bi imali islamsku medicinu.
Veliki islamski učenjaci, poput Fahrudina er-Razija, Ibn Rušda i Ibn
Nefisa, bavili su se medicinom.