Islamska vjeronauka – pritisak i diskriminacija nad muslimanima

| Glas islama | Broj 201 | Analize | Autor: Mr. Hajrudin-ef. Balić |
ImageŠkolski sistem Republike Srbije je od 2001. godine obogaćen za još jedan
predmet u nizu premeta humanističkih nauka, a to je vjerska nastava.
Uvoðenje predmeta vjeronauke je bio kompleksan i težak posao koji su
zajedničkim zalaganjem noslile vjerske zajednice u Srbiji i ministarstva
prosvjete i vjera.

Islamska zajednica je aktivno učestvovala u procesu pripreme, organizacije i kasnije realizacije islamske vjeronauke u srbijanskom školstvu.  Mukotrpan rad na izradi planova i programa, pisanju udžbenika, obuci i školovanju kadra predstavljao je poduhvat od velike važnosti i težine. Islamska zajednica je posao prihvatila spremno, pristupila je izradi udžbenika, obuci kadra i pripremi za realizaciju ove nastave.

Izrada planova, pisanje udžbenika i školovanje kadra

Islamska zajednica je pristupila ovom kompleksnom poslu na ozbiljan i odgovarajući način. Izdvojena su sredstva, bez pomoći države, za izradu planova, pisanje udžbenika i školovanje budućeg kadra. Država u ovom slučaju nije dala nikakvu podršku, ali je projekat zahvaljujući angažmanu Islamske zajednice uspio. Udžbenici su izraðeni po uzoru na one u Bosni i Hercegovini koja je ovaj proces ranije završila. Pri izradi planova i programa i pisanju udžbenika ispoštovane su sve pedagoške metode i standardi, planovi su prilagoðeni uzrastu, potrebama i zahtjevima vremena i prostora.

Dobri rezultati

Već prve godine ove nastave u školskom sistemu Srbije jasno je bilo da je Islamska zajednica spremno odgovorila izazovu realizacije vjerske nastave u školama. Nastavnici su ozbiljno i odgovorno odraðivali posao na zadovoljstvo Islamske zajeddnice, učenika, njihovih roditelja i odgovornih u školama. Pojavio se i zanimljiv fenomen, a to je da je za nastavu islamske vjeronauke vladalo sve veće interesovanje meðu učenicima i njihovim roditeljima, za razliku od nekih zajednica koje su se suočile sa opadanjem broja zainteresovanih za ovu vrstu nastave. Nije zabilježen ni jedan slučaj zloupotrebe od strane nastavnika u redovima predavača islamske vjeronauke. Oni su se pokazali izuzetno kompaktibilnim za nastavni proces i školski ambijent. Rezultati su bili vidni i zapaženi.

Opstrukcija i prvi problemi

Uspješna realizacija islamske vjeronauke zasmetala je odreðenim ateističkim strukturama u školstvu Srbije. Pokušaj da se zaustavi nesmetan razvoj ovog predmeta počinje još u samom startu, a to je formiranje izbornog predmeta nazvanog „graðansko vaspitanje“. U mnogim školama se djeca nagovaraju, tj. pritiskaju da izaberu ovaj predmet umjesto vjeronauke. Naravno, kada je u pitanju islamska vjeronauka takvi pritisci nisu davali rezultate. Procenat onih koji se opredeljuju za vjeronauku je iznad 90% učenika, što je predstavljalo ubjedljivo najveći broj u odnosu na druge konfesije.  

Neravnopravan položaj nastavnika

Već deset godina traje proces vjerske nastave u školama i mnogi nastavnici su u školstvu cijeli taj period. Meðutim, njihov položaj u odnosu na nastavnike drugih predmeta je neravnopravan. Svake godine im se produžuje privremeni ugovor o radu bez trajnog i adekvatnog rješenja, što predstavlja neravnopravnost i poteškoću.

Pritisak i diskriminacija nad nastavnicima islamske vjeronauke

Neravnopravnost i diskriminacija nastavnika islamske vjeronauke kulminira 2007/2008. godine. Naime, u godini napada na sistem Islamske zajednice 2007. godine, najveći broj vjeroučitelja ostaje privržen Islamkoj zajednici, odbijajući da se prikloni prorežimskim snagama koje su imale za cilj da ugroze i unište sistem Islamske zajednice, nastojeći da kreiraju novi po mjeri beogradskog režima. Nepokolebljivost vjeroučitelja je, pored dobrih rezultata u radu, bila još jedan signal onima koji ne žele dobro islamu na ovim prostorima da se na njih krene energičnije, ne mareći mnogo za njihova prava i zakon. Već početkom školske 2008/2009. godine u gradovima gdje je Sulejman Ugljanin imao vlast i samim tim postavio svoje pristalice na mjesta direktora škola, nastavnici islamske vjeronauke se suočavaju sa problemom u školama. Mnogi su već tada prisilno izbačeni sa posla. Ministarstva vjera i prosvjete nisu poduzeli nikakve korake, već su prećutno odobrile nasilje nad ovim ljudima.
Pritisak je povećan i naredne školske 2009/2010. godine kada je još jedan broj nastavnika izbačen sa posla. Njihovo nezakonito izbacivanje vlast pokušava opravdati navodnim podjelama u Islamskoj zajednici. Na njihova mjesta dolaze nekvalifikovani kadrovi koji predaju u školama čiji nivo mnogi od njih ni sami nisu  završili. Srednjoškolac predaje u srednjoj školi, a ima i primjera gdje u osnovnoj školi predaje lice koje nije redovno pohaðalo osnovnu školu. Takav primjer je zabilježen u Sjenici, a radi se o Mustafi Makiću.

Konačni obračun – izbacivanje člana Komisije

Konačni obračun sa nastavom islamske vjeronauke pokušan je odlukom Vlade Republike Srbije da smijeni člana Komisije ispred Islamske zajednice u Srbiji prof. dr. Mevluda Dudića i na njegovo mjesto imenuje Adema Zilkića iz tvorevine koju je osnovala Vlada Vojislava Koštunice.  
Ovakva odluka je uzbudila javnost u Sandžaku i uvrijedila najveći broj muslimana u Srbiji. Njeni negativni efekti bili su jasni već na samom početku školske 2010/2011.  godine. Imenovanje Adema Zilkića je svojevrsni pritisak na muslimane i Islamsku zajednicu, a posebno na nastavike islamske vjeronauke. Dr. Dudić je član te komisije od njenog osnivanja i bio je u svim tijelima koja su radila na pripremi i realizaciji projekta vjerske nastave u školama. Režim je očekivao da će dodatno oslabiti Islamsku zajednicu u Srbiji i da će pod ucjenama najveći broj vjeroučitelja napustiti tu zajednicu priklonivši se izdajničkoj struji Adema Zilkića. Kako se to nije desilo, režim poduzima oštrije metode.  

Ignorisanje spiska nastavnika kojeg je poslala Islamska zajednica

Školska godina je počela i do prvog dana nastave nije bilo jasno ko će predavati islamsku vjeronauku. Prvog dana u poslijepodnevnim časovima dolazi dekret od strane Ministarstva prosvjete da se na mjesto nastavnika islamske vjeronauke imenuju lica sa spiska kojeg odredi Islamska zajednica. Dakle, Ministarsvo prosvjete lukavo pokušava  da izbjegne preuzimanje odgovornosti za kršenje zakona i ne daje odgovor na zahtjev škola i muslimanske javnosti. Meðutim, ovog puta Ugljanin, u svojim nastojanjima da dodatno oslabi i u krajnjem slučaju uništi Islamsku zajednicu, ništa ne prepušta slučaju. Na mjesto načelnika Školske uprave vlast postavlja Mensura Memića, zvanog Meće. Ovo lice je poznato po tome što je važilo za udarnu pesnicu Ugljaninove partije zadnjih desetak godina, a koji je i pored toga obavljao nekoliko važnih funkcija u Novom Pazaru. Bio je i upravnik Okružnog zatvora, direktor Sportskog centra, da bi na kraju prešao u školstvo, pokazalo se s ciljem.

Skrivanje spiska od strane Ministarstva vjera

Ministarstvo vjera je ignorisalo spisak nastavnika Islamske zajednice u Srbiji, a kako bi prikrilo nezakonito ponašanje Ministarstvu prosvjete. Umjesto validnog spiska, poslali su spisak kojeg je sačinio Adem Zilkić. Ovaj čin je flagrantno kršenje zakona koji je decidan da spiskove prave vjerske zajednice. Islamska zajednica u Srbiji je tradicionalna vjerska zajednica i ima puno zakonsko pravo na vjersku nastavu. Ignorisanje od strane Ministrastva vjera i falsifikovanje spiska je samo nastavak diskriminacijskog odnosa prema muslimanima i kršenja zakona ove države.

Falsifikovani spiskovi – nekvalifikovani kadar

Spisak koji je poslat školama u Srbiji je pokazao mnoge nepravilnosti. Izbačeni su nastavnici koji imaju odgovarajuća zvanja potrebna za izvoðenje nastave te prirode,  nastavnici  koji godinama rade na projektu vjeronauke. Famozni spisak koji je sačinjen mimo znanja Islamske zajednice pokazuje da vlast ne samo da krši zakon i pravila države, već i vrijeða osjećanja muslimana. Na mjesto nastavnika vjerske nastave nasilno se pokušavaju postaviti lica koja nemaju potrebno obrazovanje. Spisak sadrži imena lica koja su završila engleski jezik, pravni fakultet, učiteljski fakultet, a nerijetko i bez višeg i visokog obrazovanja. Sve se ovo radi uz saglasnost vlasti, prije svih ministarstava vjera i prosvjete u Vladi Republike Srbije.

Protesti roditelja i učenika

Mnogi gradovi i škole su zabilježili proteste učenika i njihovih roditelja nezadovoljnih načinom na koji se vlasti ophode prema vjerskoj nastavi, vjeroučiteljima i uopšte prema muslimanima. Vlasti u potpunosti ignorišu sve inicijative i apele, pa čak i peticije da se prestane sa nasilnim i nezakonitim ponašanjem. Protesti su održavani u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Pijepolju i drugim mjestima širom Sandžaka.

Ignorisanje apela predstavnika Islamske zajednice i vjeroučitelja

Predstavnici Islamske zajednice su u nekoliko navrata slali pisma i dopise najvišim organima vlasti u Srbiji. Predstavnici Udruženja vjeroučitelja su u nekoliko navrata tražili sastanke u Ministartvu prosvjete, Ministarstvu vjera i drugima. Na sve apele vlast je reagovala necivilizacijski – potpuno ih je ignorisala, doprinoseći tako nastavku krize i kršenju zakona.  

Trenutna situacija

Trenutna situacija se može opisati kao haotična.

•    Četrdeset ljudi je ostalo bez posla.
•    Mnogi roditelji se protive da njihova djeca pohaðaju vjersku nastavu koju predaju lica iz parareligijske tvorevine kojoj oni ne pripadaju.
•    Nastava se bojkotuje u mnogim mjestima.
•    Direktori po nalogu školskih uprava prisiljavaju djecu da prisustvujui vjerskoj nastavi.