Hadž i zanemarena historija velike žene

ImageEid al-Adha (Arabic: عيد الأضحى‎ ‘Īdu
l-‘Aḍḥā) ili Kurban bajram je vezan za jedan neponovljen dogaðaj u
historiji čovječanstva, Hadž, jedan jedinstven grad, Mekku i jednu
odabranu familiju, familiju Ibrahima a.s. Uzvišeni Allah SWT u suri
Ali-‘Imran kaže: Reci: "Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru
Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge
smatraju ravnim ." (3:95)

Autor: Aiša Purak

mekka-1885-2

Grad Mekka sa Haremom Kabe

Nemoguće je razgovarati o Eid al-Ad'ha
ili Kur'ban Bajramu bez sjećanja na Ibrahim a.s. koji je po Kur'anu
model idealnog vjernika; a njegovo ponašanje i odnos prema Allahovim
S.W.T. naredbama neiscrpna inspiracija svim njegovim potomcima. Ibrahim
a.s. nikada nije oklijevao odgovoriti na poziv i zapovijed njegovog
Rabba. Za Ibrahima a.s ništa nije bilo previše dragocjeno i srcu milo da
to ne bi žrtvovao Allahu S.W.T. – ako mu je to bilo nareðenjo. Sve što
mu je Allah S.W.T. naredio on je to i činio: savjesno, dostojanstveno i
plemenito – bez oklijevanja i sumnje.

Svima nam je poznat Ibrahimov a.s.
nepokolebljivi odnos prema Allahovoj S.W.T. naredbi da žrtvuje svog sina
jedinca svom Rabbu. U Suri Al-Baqara Uzvišeni Allah S.W.T. se obraća
Ibrahimu a.s pa kaže: "Budi poslušan!" – on je odgovorio: "Ja sam
poslušan Gospodaru svjetova!" (2:131) Naravno, Allah SWT nije želio da
Ibrahim a.s. žrtvuje svog sina kao kurban, nego je želio da vidi da li
je Ibrahim a.s. sprema da se u potpunosti preda Allahu S.W.T. – bez
rezerve – što je on i učinio.

Još jedan član Ibrahimove familije je
ostao u historiji čovječanstva kao primjer dječije poslušnosti prema
roditelju i roditeljskim zapovijedima. Naime, Ibrahimov a.s. prvi sin,
Ismail a.s. nakon što mu je Ibrahim a.s. rekao: „O sinko moj, u snu sam
vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?" (Es-Saffat,102), iako
još dijete, Ismael je ipak bio svjestan očeve misije a pored toga
posjedovao i duboki iman pa je ocu odgovorio: „‘O oče moj,’ – reče –
‘onako kako ti se nareðuje postupi; vidjeti ćeš, ako Bog da, da ću sve
izdržati.'" (Es-Saffat,102) Divnog li djeteta! Divnog li primjera za sve
nas i svu našu djecu. 

Ismailove a.s. riječi su dale snagu
Ibrahimu a.s. pa je u jednu ruku uzeo Ismaila a.s. a u drugu oštar nož i
položio Ismaila na zemlju, okrenuo njegovo lice od sebi i spremio se da
izvrši Božiju naredbu. Ali Allahova SWT milost je neizmjerna. U tom
historijskom momentu dolaze riječi Objave Ibrahimu: „O Ibrahime, ti si
se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagraðujemo one koji dobra djela
čine, – to je zaista bilo pravo iskušenje!" (Es-Saffat,104-105) Ibrahim
je položio ispit kao i njegov sin Ismail. Divan li su oni familija!
Ibrahim a.s. je primio ovna za kurban u zamjenu za život sina Ismaila,
nakon što je pokazao i dokazao svoju spremnost na najviši stepen
žrtvovanja u Ime Allaha dž.š. 

Još jedan član Ibrahima a.s. porodice je
zauzeo sebi mjesto u historiji čovječanstva. Divna žena, majka Hadžera
r.a. (Radhiallahu ‘anha, neka je Allah s njom zadovoljan), supruga
Ibrahima a.s i majka Ismaila a.s. Doista, ona je sastavni i veoma važan
dio nasljeða tewhida i porodice Ibrahima a.s. Njezina poslušnost i
predanost naredbi i volji Allahvoj SWT nije ništa manja nego poslušnost i
predanost Allahovoj SWT naredbi i volji Ibrahima a.s i njegovog sina
Ismaila a.s. Zbog njene predanosti Uzvišenom Allah S.W.T. i njegovim
naredbama, bez ikakvih rezervi i pitanja; Allah SWT je nju i njenu
predanost učinio nezaboravnim time što je u Kur'anu učinio Safu i Marvu
sastavnim dijelom hadža, jedan od pet stupova islama. Safa i Marva su
dva brda izmeðu kojih je Hadžera trčala u potrazi za vodom za svog
voljenog sina, sama u pustinji sa svojom malom bebom a po nareðenju
Uzvišenog Allah S.W.T. koji u Kur'anu kaže: 

„Safa i Merva su Allahova časna mjesta,
zato onaj koji Ka'bu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup
ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo –
pa, Allah je doista blagodaran i sve zna. „(Kur'ana, 2:158). 

Majka Hadžera r.a. nije bila samo
supruga Ibrahima a.s. nego je bila i njegova velika ljubav. Unatoč tome
Ibrahim a.s nije se dvoumio da izvrši Allah SWT naredbu da nju i
njihovog sina Ismaila ostavi u pustinji same. Sa malo hrane i vode i bez
ljudske duše u blizini. Nakon što je Ibrahim a.s. doveo majka Hadžera
r.a. sa sinom Ismailom u pustinji, na jednom specifičnom mjestu on joj
je ostavio malo vode i hrane i bez riječi se udaljavao od nje i njihovog
sinčića. Majka Hadžera r.a. uvidjevši da će ona sama da ostane sa
svojim sinom u toj pustinji, sa malo hrane i pića i sa malim djetetom je
počela da paniči i da trči za Ibrahimom a.s. "O Ibrahime! Kuda ideš,
ostavljajući nas u ovoj dolini u kojoj nema živog insana, niti bilo šta
da se preživi". Ona je ovo ponavljala nekoliko puta, ali Ibrahim a.s.
nije odgovarao niti se osvrtao na nju. Zatim ga je upitala: "Je li Bog
naredio da to uradiš?" On je odgovorio: ‘Da'… To je bilo dovoljno za
majku Hadžeru r.a. saznanje da je Ibrahim a.s. ostavlja po nalogu
Uzvišenog Allah SWT dalo joj je smiraj duše i njen strah je momentalno
nestao. Jačina vjere i pouzdanje u Allah S.W.T. leži u lozi Ibrahima
a.s. pa je smireno odgovorila Ibrahimu a.s.: "Bog nas neće zanemariti’.

Nakon što je Ibrahim a.s otišao, majka
Hadžera r.a, je ostala sama sa svojom malom bebom. Mekka kao naseljeno
mjesto tad nije egzistirala. Sve je bilo pusto. Nigdje vode, hrane niti
žive duše – samo pustoš i stravični mir. Ono malo hrane i vode koju im
je Ibrahima a.s. ostavio, već nestalo. Očajnički, Hadžera r.a. je
započela potragu za vodom. Trčala u jednom pravcu pa se opet vraćala
nazad u dolini izmeðu dva brežuljka; Safe i Marvi, ali od vode ni
habera. Meðutim Allah S.W.T. neće napustiti porodicu Ibrahima a.s. Tako
da je Uzvišeni Allah S.W.T. poslao joj posjetu – Jibrila a.s. Koliko je
samo ova časna Majka priznata kod Allah S.W.T. da joj je poslao Džibrila
a.s, a znamo kakve su samo posebne osobe u historiji Islama imale čast
da budu posjećivane od strane Džibrila a.s. 

Voda, u obliku nepresušnog izvora,
Zamzam, je stavljena na raspolaganje majci Hadžeri r.a. i njenom sinu
Ismailu izravnom Božjim intervencijom preko meleka Jibrila a.s. U
meðuvremenu, pleme Jurhum, je prolazilo dolinom i vidjelo ptice u zraku
kako kruže oko jednog mjesta. Shvativši da je voda negdje u blizini
krenuli su u tom pravcu i ubrzo našli majku Hadžeru sa sinom Ismai, u
sred pustinje sami, ispred izvora vode. Ovo pleme je bilo jako kulturno
tako da su na lijep način tražili dozvolu od Hadžere r.a. sa se tu
nasele. Tako je počelo naseljavanje Mekke, sa njenim prvim stanovnikom i
osnivačem, majkom Hadžerom i njenom malom bebom, Ismailom a.s. 

Subhanallah, Allah S.W.T. je Uzvišen.
Tako važna uloga je data ženi – da bude osnivač ovog odabranog grada
Mekke. Da bude dobije posjetu od DŽibrila a.s. kao odabrani Allahovi
S.W.T. Poslanici. Koliku veličinu i čast ima ova časna Majka kod Allah
S.W.T.? Toliku veličinu da je Allah S.W.T. naredio milionima posjetilaca
ovog časnog Hrama da se imitiraju Hadžerino tračanje izmeðu Safe i
Marve i da to nikada ne padne u zaborav. Kakve li si samo misli
prolazile kroz Hadžerinu r.a. glavu, u pustinji sama sa malim djetetom. 

Dok se bezuvjetno podčinila naredbi
svoga Gospodara, Hadžera r.a. je stalno bila u potrazi, krećući se i
boreći se, ne razmišljajući o sebi, nego kako da spasi svoje dijete.
Iako je njena vjera i oslonac na Allah S.W.T. neusporediva, ona nije
mirno sjedila i oplakivala svoju sudbinu. Nego naprotiv krenula je u
potragu za vodom znajući da je u kretanju nafaka. Nije razmišljala o
sebi a šta je i mogla misliti o sebi? Dr. Alija Shariati, u svojoj
poznatoj knjizi "Hadždž", pokušava nam dati kratak pregled njenog
života. Doskora robinja data na poklon Ibrahimu a.s. i njegovoj ženi
Sari. Sad odbačena od njene jedine njoj poznate porodice, sa malim
djetetom u naručju. Majka Hadžera gotovo nikada i nije posjedovala
dostojan identitet – nezavisnost. Ali je posjedovala vjeru i oslonac u
Allah S.W.T. i zato je odabrana da postavi temelje ovog časnog Grada. 

Iako žena, Majka Hadžera r.a. se
nesumnjivo smatra osnivačem grada Mekke, ako ne ona koga bi drugog mogli
imenovati osnivačem Meke? Meðutim; velika je žalost i ironija da baš u
tom gradu žene još uvijek nemaju pravo da voze auta niti im je
dozvoljeno da putuju same na hadždž. Mada je Muhammed a.s. rekao da će
doći vrijeme kad će žene moći putovati same i same obavljati
hadždž(Musnad od Imama Ahmeda ibn Hanbal, Vol. 4, # 19397, 19400;
Takoðer Sahih al-Bukhari:. Vol. 4, # 793.)