Poznati šerijatski pravnik uzdrmao Saudijsku Arabiju: Žene smiju voziti!

ImagePoznati šerijatski pravnik u Saudijskoj
Arabiji izazvao je veliko negodovanje meðu saudijskim vladajućim
krugovima svojom izjavom da se "hitno treba ukinuti zabrana vožnje
automobila ženama jer ta odluka nema nikakve šerijatske podloge". 

Ženama u Saudijskoj Arabiji zakonom je
zabranjeno voženje automobila. Vjerska patrolna policija na ulicama
Saudijske Arabije redovno kontroliše odijevanje žena.

Ahmad Al-Ghamdi, šef Komisije za
promociju vrlina i zaštitu prava na području regiona Meke, održao je
govor na forumu „Učestvovanje žena u nacionalnom razvoju", koji je
održan u hotelu „Hilton" u Džedi, u utorak, 1. decembra 2010. godine.

Poznati saudijski šerijatski pravnik je
izazvao burno reagovanje saudijskih vlasti svojom izjavom da se hitno
treba ukinuti zabrana ženama da voze automobile u ovoj državi. Dodao je
da ženama u Saudijskoj Arabiji „mora biti dozvoljeno da učestvuju u svim
društvenim zbivanjima Saudijske Arabije. Trenutno žene na ulicama
moraju biti pokrivene od glave do pete, i strogo im je zabranjena vožnja
automobila.

Inače, Saudijska Arabija je monarhija
pod vlašću porodice Al Saud i u tijesnoj saradnji sa šerijatskim
pravnicima vehabijske škole islama. "Šerijatski pravnici su detaljno
proučavali ovo pitanje i niko nije našao bilo kakvo utemeljenje u
Kur'anu ili sunnetu za zabranu ženama da voze automobile….," rekao je
Ahmad al-Ghamdi.

Ja ne smatram da je to zabranjeno",
izjavio je Ahmad Al-Ghamdi u razgovoru sa novinarima na sastanku u
Džedi. Inače, Ahmad Al-Ghamdi je na prvoj liniji konflikta izmeðu
liberala i konzervativaca. Prošle godine je napisao i objavio članak o
segregaciji na poslu „Legality of Gender Segregation at Work" da bi bio
hitno otpušten s posla na zahtjev prominentne konzervativne struje u
redovima saudijske vlade. Ova odluka je kasnije poništena i Ahmad
Al-Ghamdi se vratio na posao, ali je izjavio da su „konzervativci jako
utjecajni i oni su prepreka promjenama u Saudijskoj Arabiji", još je
dodao i da „veliki strah vlada u državi".

Kralj Saudijske Arabije Abdullah (86
godina) je nedavno operisan u New Yorku i, prema zvaničnim izvorima,
operacija je bila uspješna. (Al Arabija)

Još je vrijedno napomenuti da kralj
Abdullah, koji se inače smatra reformatorom, uspio zamijeniti
konzervativne šerijatske pravnika sa liberalnim šerijatskim pravnicima a
da nije izazvao veliki otpor veoma jakog i prominentnog konzervativnog
vodstva Saudijske Arabije. Meðutim, za mnoge to nije dovoljno pa se od
njega traži modernizacija države na principima sunijskog islamskog
načela, dok meðunarodna zajednica traži da se ženama da više prava.

Pripremila: Aiša Purak