Ombudsman naredio Čipliću da primenjuje Zakon o nacionalnim savetima

Zaštitnik graðana Saša Janković utvrdio je propuste u sprovoðenju Zakona
o
nacionalnim savetima nacionalnih manjina i inicirao unapreðenje propisa o
njihovom konstituisanju, saopšteno je iz njegovog kabineta. Nosilac
liste Bošnjačke kulturne zajednice muftija Muamer Zukorlić kaže da je to
potvrda da je ponašanje Ministarstva prema izborima i konstituisanju
Bošnjačkog nacionalnog veća bilo nezakonito.

Zaštitnik je utvrdio propuste Ministarstva za ljudska i manjinska
prava koji su narušili samostalnost nacionalnih saveta kao
predstavničkih tela nacionalnih manjina i pogodovali kršenju prava
graðana na zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa upisom u posebne
biračke spiskove nacionalnih manjina.

Muftija Muamer Zukorlić izjavio je da ohrabruju preporuke
zaštitnika graðana Ministarstvu da se otklone odreðene nepravilnosti u
izboru i formiranju nacionalnih saveta i dodao da je čudno zašto se
toliko čekalo”.

Ombudsman je saopštio da je ministru Svetozaru Čipliću preporučio
da stavi van snage dokumenta koja su doneta bez izričitog ovlašćenja.
Janković od Čiplića traži da van snage stavi poslovnike o radu
konstitutivnih sednica nacionalnih saveta koje je, kako se navodi, doneo
bez izričitog ovlašćenja u zakonu i da izmeni Uputstvo o upisu u
poseban birački spisak nacionalnih manjina, čiju je primenu u praksi
pratio niz zloupotreba.
Zatraženo je i da ga Čiplić o sprovodjenju preporuka obavesti u roku od 60 dana.

Izvor: Blic.rs