Čiplić da podnese ostavku

Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir
Jovanović zatražio je smjenu ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara
Čiplića zbog zbivanja u vezi sa neuspješnim formiranjem Bošnjačkog nacionalnog
vijeća (BNV).
Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije Jovanović je
ocijenio da je promjena ministra preduslov za rješavanje političke krize u
Sandžaku izazvane neuspjehom u formiranju BNV.

Lider LDP je zatražio promjenu “kompromitujućih” propisa na
kojima su organizovani izbori za BNV i definisanje jasnog poslovnika na osnovu
kog će potom formirano vijeće moći da radi.

Prema njegovim riječima, odnos države prema BNV nije bio
isti kao u slučaju nacionalnih savjeta drugih nacionalnih manjina.

“Čiju politiku sprovodi minsitar Čiplić i gdje je ona
afirmisana? Njegovi činovnici su falisfikovali biračke spiskove (za izbore za
Nacionalni savjet Bošnjaka). Za to što je on uradio u normalnim zemljama se
krivično dogovora”, kazao je Jovanović.

Povodom najave Čiplića o novim izborima za BNV, predsjednik
LDP je kazao da je preduslov za bilo kakav razgovor o izborima realizovanje
dogovora predstavnika bošnjačke zajednice u Beogradu uz prisustvo ambasadora
OEBS-a Dimitriosa Kipreosa.

“Tada je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava preuzelo
obavezu da prosljedi parlamentu član Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih
manjina na tumačenje. To Ministarstvo nije uradilo”, kazao je Jovanović.

Dodao je da ne dolazi u obzir bilo kakvo ponavljanje izbora
dok se iz “državnog aparata ne uklone oni koji su odgovorni za haos” i oni koji
“moraju biti sankcionisani zbog čitavog niza zloupotreba u postupcima koji su
bili dužni da sprovode u skladu sa zakonom”.

Lider LDP je ocijenio da je BNV konstituisano jer je
konstitutivnoj sjednici tog tijela prisustvovala većina odbornika.

“Na izborima koje je Čiplić zakazao neće niko učestvovati”,
rekao je Jovanović.

Bošnjačka kulturna zajednica koju predvodi muftija Muamer
ef. Zukorlić tvrdi da je konstituisala BNV jer su joj prišla i dva odbornika sa
liste Bošnjački preporod. Meðutim, Bošnjački preporod i

Bošnjačka lista, koje su takoðer osvojile mandate u BNV, ne
priznaju tu sjednicu i konstituisanje BNV.

Čiplić je najavio da će izbori za BNV biti ponovljeni jer
tri liste nisu mogle da se dogovore o formiranju Vijeća.

Izvor: LDP.rs