Halil Bjelak preselio na Ahiret

Sarajevo 31. decembar 2010. (MINA) – U petak, 31. decembra
2010. / 25. muharrema 1432. h. g. na Ahiret je preselio profesor Halil ef.
Bjelak, penzionisani službenik Rijaseta IZ u BiH, dugogodišnji prevodilac za
arapski jezik u redakcija Glasnika Rijaseta IZ.

 
Roðen je  26. 10.
1940. godine u Orašcu – Prijepolje – Srbija. Osnovnu školu završio je u rodnom
mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu, kao i Filozofski fakultet, odsjek za
orijentalne jezike: arapski jezik i književnost, turski jezik i književnost i
perzijski jezik, u Sarajevu.

Diplomirao je 1965. godine i stekao stručni naziv: profesor
arapskog jezika i književnosti. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je
radio  do jula 1993. godine kada prelazi
u Islamsku zajednicu  gdje  radi kao prevodilac za arapski jezik u
redakciji časopisa Glasnik.

U svom radnom vijeku radio kao imam u Zavidovićima i Sarajevu, bio prevodilac-korespondent u bosanskohercegovačkim firmama u Iraku i
Libiji. Preveo s arapskog na bosanski jezik roman Karnak,  nobelovca Nedžiba Mahfuza i djelo Na bedemima
Bagdada. Radove objavljivao  u Glasniku,
Preporodu i dnevnim listovima. Bio je član Obnoviteljskog sabora Islamske
zajednice u BiH. Bio je član UO Filozofskog fakulteta i Orijentalnog instituta
u Sarajevu.

U toku agresije na R BiH, odmah se uključio  u odbranu domovine. Tokom cijelog rata bio
predsjednik kluba odbornika SDA stranke općine Novi Grad.

Dženaza rahmetli Halilu Bjelaku  obavljena je u ponedjeljak, 3. januara 2011.
u Sarajevu u haremu Gazi Husrev begove džamije nakon podne namaza.

Izvor: Rijaset.ba