Saopštenje Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori povodom procesa restitucije maslinjaka u Valdano

Islamska zajednica u Crnoj Gori ne može se
izuzeti iz procesa restitucije maslinjaka u Valdanosu, jer je na ovom području
eksproprisano 2.200 stabala maslina koje su do oduzimanja bile u vlasništvu
Vakufa Islamske zajednice u Crnoj Gori.
Eksproprijacija uvale Valdanos izvršena je Rješenjem SO
Ulcinj, još 1978. godine. Tim rješenjem je od privatnih vlasnika i vjerskih
zajednica eksproprisano 937.739 m2 poljopnvrednog zemljišta-masljinjaka, sa
17.825 stabala masijina, od toga Odboru Islamske zajednice Ulcinj preko 2.200
stabala maslina.

Potpuna eksproprjacija izvršena je, kako je navedeno, u
svrhu izgradnje vojnog objekta stalnog karaktera. Novčana naknada koja je tada
isplaćena bivšim vlancima nije bila pravična niti tržišna, to je potvrðeno
sudskim presudama donijetim po tužbama malog broja graðana koji su imali
smjelosti da se žale na visnu naknade.

Vojni objekat nije izgraðen, osim na obalnom prostoru
odmaralište za odmor i rekreaciju vojnih lica i njihovih porodica..

Drugo, Zakon o vraćnju poljoprivrednog zernljišta iz 1992.
godine, omogućeno je vraćanje poljuprivrednog zemljišta svim bivšim vlasnicima,
ali se nije primjenio u slučaju Valdanosa jer je imovina bila u nadležnost
Savezne države .

Nakon raspada bivše Jugoslavije dolazi do naglog propadanja,
i onako do tada neadekvatno održavanog masljinjaka, slijedi isušivanje stabala
čak i sječa radi ogreva od organizacije koja je osnovana za upravijanjem tim
dobrom.

Zakonom o vraćanju svojinskih prava stvorene su mogućnosti
za povraćaj svojinskih prava bivših vlasnika. Na osnovu tog Zakona podneseni su
zahtjevi za povraćaj vjerskih zajednica i graðana Postupci su u toku pred
Upravnim i Vrhovnim Sudom kao i pred Meðunarodnim Sudom u Strazburu kojima se
zahtjeva od nadležnih organa Crne Gore da se sprovede Zakon o povraćaju
poljoprivrednog zemljišta i ostali zakoni iz ove oblasti.

Ne stoji činjenica da se maslinada odnosno pojoprivredno
zemljište ne može vratiti vjerskim zajednicama prije donošenja Zakona o
povraćaju imovine vjerskim zajednicama, jer zato postoje uslovi propisani
Zakonom o eksproprijaciji, Zakonom o maslinadi i Zakonom o povraćaju
poljoprivrednog zemljišta.

Dakle, Islamska zajednica traži da jos se povrati vlasništvo
nad vakufskim parcelama, jer su maslinova stabla zavještana vakufu kao
neotudjiva imovina koja jedino može da služi samo jednoj namjeni – instituciji
Islamske zajednice i njenih vjernika.

Islamska zajednica je odlučna da nesporna prava vlasnika
maslina i vakufskih parcela u Valdanosu, ostvaruje pred domaćim sudovima i kod
medjunarodnih instanci.

Izvor: Monteislam.com