Turska za 10 godina meðu najrazvijenijim zemljama u svijetu
ImagePwC objavio da će Turska u narednih 10 godina
prevazići ekonomski najrazvijenije zemlje G-7.
Jedan od najvećih finansijskih savjetodavnih
servisa u svijetu PwC (Price Waterhouse Coorpess), sa centrom u Velikoj
Britaniji, objavio da će Turska u narednih 10 godina prevazići ekonomski
najrazvijenije zemlje G-7.

Prema izvještaju „Svijet 2050 godine“ zemlje
E7 tj. „Ekonomske zemlje u razvoju“, meðu kojima su Turska, Brazil, Kina, Rusija,
Indija, Indonezija i Meksiko, u 2020 godini će prevazići najrazvijenije
ekonomske zemlje G-7.

U izvještaju kompanija uporedi zemlje E7 i G7
sa ekonomskog aspekta, prema paritetu kupovne moći i nacionalnog dohotka i
ističe da će zemlje E7 u narednih 10 godina sustići najrazvijenije zemlje u
svijetu G-7.

U izvještaju se prenosi da ekonomski razvoj iz
Evrope prelazi u Aziju.

Prema statističkim podatcima se navodi da će
V.Britanija, koja se nalazi meðu 7 najrazvijenijih zemalja u svijetu u narednih
10 godina, pasti na 10 mjesto.

Izvor: TRTBosanski.com