Žena zaslužuje pažnju svaki, a ne samo jedan dan

ImageNesiba bint Ka'ab, borila se u bitci na
Uhudu, Hajberu, Hudejbiju, Hunejnu i bitci poznatoj pod imenom Umretu-l-
kada. Omer r.a. veli: „Čuo sam poslanika Muhameda a.s. da kaže: ‘Kad
god bi se okrenuo desno ili lijevo u bitci na Uhudu vidio bi nju kako se
bori da me odbrani.`"

Hafsa, Poslanikova a.s. udovica, a
Omerova r.a. kćerka, časni je čuvar Časne Knjige. Naime, prvog i jedinog
primjerka mushafa u Ebu-Bekrovo r.a. vrijeme, ona je čuvar. Aiša r.a.
stajući na čelo vojske u slučaju ubistva Osmana izražava svoje političko
stajalište. Prva žena od muslimanki koja se aktivno bavila politikom je
Ummi-Kulsum bint Ali bin ebi Talib. Imam Huzejm el-Esedi za tu Alijinu
kćerku veli: „Nisam u životu sreo ni vidio rječitiju ženu od nje, kad
ona govori čini vam se da govori sam vladar pravovjernih. Kad bi ona
počela govoriti sve bi zašutjelo, a njezini govori su slušaocima tjerali
suze na oči".

Hafiz ibn Asakir veli da je slušao hadis
od osamdeset i nekoliko prenosioca žena, vjerodostojnih prenosioca.
Žene su dakle, prenosile hadis i druge podučavale hadisu. Sukejna bint
Husein bila je, bilježe hroničari, književni kritičar i pjesnik. U
svojoj kući u Medini često je ugošćavala, mi bismo današnjim riječnikom
rekli organizovala debatu sa Kurejšijskim prvacima o književnosti i
pjesništvu. Šifa bint Abdullah bijaše inspektor tržišni u Medini a na to
mjesto je imenovao sam halifa Omer ibn Hatab r.a.

Kao što vidimo spomenute i još na
hiljade drugih anonimnih žena iz naše svijetle prošlosti bile su
društveno aktivne. S muškarcima ravnopravne a praktične vjernice,
muslimanke. One su svojim znanjem, sposobnošću i radom skrenule pažnju
na sebe. Nije im bio potreban poseban dan koji će skrenuti pažnju na
njih. Islam, pogledamo li njegove propise, ženi poklanja časno mjesto.
Ona je muškarcu ravnopravna. Šta je nareðeno njemu i njoj je, šta ja
zabranjeno njemu i njoj je. Ona, meðutim, zahvaljujući svojoj krhkijoj
konstrukciji, uživa odreðene olakšice. Tako su za nju, na primjer,
džuma, bajram, dženaza fakultativne obaveze. Ona može u periodu trudnoće
i dojenja djeteta ne postiti, a postoje i druge olakšice.

Svaki dan bit će na budućem svijetu
svjedok za ili protiv nas. Svakoga dana naš odnos prema ženi, a njen
odnos prema vjeri treba biti onakav s kakvim je Allah dž.š. zadovoljan.
Izvori naše vjere ženu prije svega posmatraju kao majku. Objava posebnu
pažnju posvećuje ženinoj ulozi majke. „Mi smo", veli Uzvišeni Bog,
"čovjeka zadužili da roditeljima čini dobro, majka ga njegova s mukom
nosi i u mukama ga raða, nosi ga i doji trideset mjeseci". /Ahkaf, 15/
Tako Uzvišeni Bog objavom kazuje nama kakav odnos u svakome, a ne samo u
jednom danu treba imati prema majci. Taj naš odnos prema majci mora
biti prožet spoznajom da put do dženneta ide putem roditeljskog a prije
svega majčinskog zadovoljstva. Poslanik je nebrojeno puta rekao:
"Džennet se nalazi pod nogama vaših majki." Želiš li Džennet tada znaj
da poslanik Muhammed a.s. kaže: "Ko da prednost pravu žene nad pravom
majke on čini grijeh".

Osmi mart želi usmjeriti našu pažnju ka
ženi. A žene koje smo spomenuli iz naše časne prošlosti na sebe su
skretale pažnju svojom pameću, svojim angažmanom i djelom. I time
potvrðivale da Uzvišeni Bog svima na Zemlji daje jednake, iste šanse
poštujući različitosti meðu nama, koje su fizičke, nipošto
intelektualne. Ne posvećuj se majci, ženi samo jedan dan već svakog
dana. Tvoj odnos prema ženi, majci, a svaka žena je nekome i majka, mora
biti u duhu objavljene riječi. Uzvišeni nam nareðuje da dobročinstvo
roditeljima činimo.

Izvori naše vjere ženu posmatraju kao
suprugu. Imam Gazali, Allah mu se smilovao, želeći skrenuti našu pažnju
na žrtvu koju svaka žena čini kada se udaje veli: „Ona da bi bila s
tobom, za brak žrtvuje odvajanje sebe od oca i majke, a ti ne žrtvuješ
ništa". Da bi nam kazao koliko je važno svakoga dana, u svakoj sekundi
iskazivati svoje poštenje prema ženi u svom najvažnijem, u onom
posljednjem, svom oproštajnom govoru Poslanik Muhamed s.a.v.s. veli:
"Žene su vam se, o ljudi, na vjernost predale pa je najbolji izmeðu vas
onaj koji je najbolji prema svojoj ženi." Može li nakon ovakvog hadisa
postojati nasilje u muslimanskoj porodici? Ne, ali je potrebno da se taj
hadis unese u naš život, da se propisi vjere nastane u našem životu, da
se, a svaki dan je svjedok za ili protiv nas, svakog dana odnosimo
prema ženi na način kako je Uzvišeni zadovoljan.

Izvori naše vjere kazuju nam o ženi kao
kćerki, kao ženskom djetetu. Asim ibn Kajs došao je Poslaniku Muhamedu
s.a.v.s. i veli Poslaniče: "U džahilijetu sam osam svojih kćerki zakopao
u zemlju, živih. Šta da činim?" Poslanik mu kaže: „Za svaku od njih
oslobodi roba." Veli: „Poslaniče ja imam deva", na što mu Poslanik
odgovori:  „Za svaku od njih podijeli po jednu devu, i opet nisi se
iskupio". Islam je svojim uzvišenim propisima ukinuo smrknuto lice
muškarca, oca, kad se rodi kćerka i objašnjavajući da nema razlike meðu
ljudima, insistirao da se jednako radujemo, jer i muško i žensko su
poklon od Gospodara svjetova. „Kome hoćemo", veli Uzvišeni, „poklanjamo
žensku a kome hoćemo poklanjamo mušku, a nekima Uzvišeni kaže dajemo i
jednu i drugu djecu." Pa vjera nas uči, već vijekovima, već punih
četrnaest vijekova, da žena vrijedi isto kao i muškarac, ali je naš
problem što mi ni u jednom pa ni u ovom segmentu ne živimo vjeru. Već
nešto svoje, neku mješavinu modernog i tradicionalnog, nešto što nije
ono s čim je Allah dž.š. zadovoljan. Poslanik a.s. nas uči da nema
diskriminacije izmeðu djece. Uči nas Poslanik a.s. da ko bude odgajao
žensku djecu ući će u džennet, jer je odgoj ženskog djeteta teži. U
jednom hadisu veli Poslanik: "Ko odgoji tri kćerke ući će u džennet".

I kao što je Asim ibn Kajs došao
Poslaniku i rekao: „Poslaniče osam kćerki u džahilijetu sam zakopao u
zemlju." Mnoge majke i očevi bi danas susrećući se s Poslanikom mogli
reći: „Poslaniče i jednu i drugu i treću i svaku moju kćer zakopao sam u
neznanju, daleko od spoznaje vjere, zakopao je u nešto što se zove
moderno, a uništava čovjeka." Poslanik bi, dakako, savjetovao da
promijeniš svoj život i počneš vaditi djecu iz mrtvila neznanja o sebi i
vjeri, i usmjeravati ih putem istine. Da se inspirišu objavom koju
Allah dž.š. šalje i da im primjer u životu bude Aiša, Umit Kulsum bint
Ali, Sukejna bint Husein, Šifa bint Abdulah idt. Nipošto da se inspirišu
osmim martom koji će im prirediti osmomratovsku zabavu.

Allah dž.š. svima koji krenu putem
Istine priprema vječnu, mogu li se izraziti zabavu, vječni užitak u
džennetu. Ali žena, ona treba biti društveno aktivna i primjerom Nesibe
bint Ka'ab braniti vjeru. Kad god bi se kaže Poslanik u bitci na Uhudu
okrenu desno ili lijevo vidio bi nju, kako se bori da ga odbrani. I
današnja žena ima obavezu da se bori da odbrani vjeru. I da primjerom
Hafse, čuvara Kur`ana, čuva Kur`an u svojoj kući. Neka počne od propisa
oblačenja. „Reci vjernicama neka obore poglede svoje, i neka vode brigu o
stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi
išta osim onoga što je ionako spoljašnje i neka vela svoja spuste na
grudi svoje."/Nur, 31/ I neka svi mi živimo napajajući se sa izvora
Uzvišene vjere, a ne sa izvora koji poteče onog dana kad one izboriše da
s muškarcem rade u trećoj smjeni, i zajedno s njim silaze u rudnik.

Pomozi nam Uzvišeni Bože da vjeru razumijemo i uvijek koračamo putem Istine. Amin!

Izvor: Preporod.com