Izrael gradi nove fabrike na palestinskoj zemlji

ImageIzraelske okupacione vlasti (IOA) dozvolile su izgradnju
novih fabrika u tkz. Burkan industrijskoj zoni izgraðenoj na palestinskoj
zemlji zapadno od grada Salfit. 

Palestinski zdravstveni izvori navode da fabrike uništavaju
okolinu, uz napomenu da zagaðuju podzemne vode, zemlju i vazduh. Rak je česta
pojava meðu stanovništvom u okolnim selima i nove vrste komaraca  šire bolesti koje prije nisu bile poznate na
tom području, dodali su ovi izvori.

Dalje se navodi da fabrike i izraelsko naselje Ariel
slijevaju svoj otpad u palestinsku zemlju.

Palestinski radnici u nekim od tih fabrika izjavljuju da
njihovi vlasnici ne brinu o zaštiti okoline ili zdravlju radnika.

Izvor: Islambosna.ba