Izabran i konstituisan novi džematski odbor u Parizu

ImageU Nedelju, 03. Aprila 2011. konstuituisan je Džematski odbor
Bošnjačkog vjerko-kulturnog centra „Džemat Pariz“ za naredne tri godine u
sledećem sastavu:
Predsjednik: Hadži Šefadil Ličina;

Podpredsjednik: Hadži Dželmo Džemaludin

Sekretar: Mirsad Gagula;

Blagajnik: Hadži Hadžo Bronja;

Članovi Odbora: Hadži Ekrem Medić, Nazif Karišik, Fehim
Ibrahimović i Edin Hadrović.

Članovi Džemata su na izborima održanim u Nedelju 13. Marta
2011. u prostorijama CCB-a svoje povjerenje ukazali spomenutim odbornicima.
Džematski odbor će se truditi da, uz Božiju pomoć, za naredne tri godine
unaprijedi vjersko-kulturne aktivnosti Džemata, te ponese breme očuvanja
dini-Islama, kulturnog i nacionalnog identiteta njegovih članova. Neka ih
Uzvišeni Gospodar podrži i pomogne na tom putu.

Izvor: CCB-DzematParis.fr