Sandžak bez granica – Sandzak without borders

ImageDetroit / Chicago, 6.
maj 2011. | Od 29. aprila do 1.
maja 2011. u Detroit-u (Michigan – USA) održani su prvi susreti sandžačke
dijaspore na Sjevernoameričkom kontinentu, pod nazivom “Sandžak Bez Granica”
(Sandzak Without Borders). S obzirom, da dosadašnje organizaciono stanje nije
odslikavalo našu realnu snagu na ovom kontinentu, i zbog sve jačih izazova,
došlo je do formiranja višeg stepena organizovanosti.

Ovi, od sada
tradicionalni susreti, treba da afirmišu našu dijasporu kao konstitutivni dio
Sandžaka koja će raditi na čuvanju, i jačanju, nacionalnog, vjersko i kulturnog
identiteta.

Organizacija „Sandžak
bez granica“ se zalaže za suverenu, demokratsku i jedinstvenu Bosnu i
Hercegovinu.

Organizacija „Sandžak
bez granica“ se zalaže za maksimalnu autonomiju Sandžaka, po pozitivnim i
potvrðenim principima Evropske Unije.

Podvlačimo, da su
meðusobno razumijevanje i uvažavanje različitosti preduslovi za realizaciju
jedinstva programa i akcija, pogotovu, imajući u vidu aktuelnu
društveno-ekonomsku krizu koja zahtijeva brzo i adekvatno djelovanje. Tradicija
naše tolerancije je vrlina koja će nam pomoći da prevaziðemo veliki dio
problema.

Svjesni smo, više nego
ikada, da samo praktičnim djelovanjem možemo potvrditi naše trajno
oprjedeljenje za jedinstvo Bošnjaka na američkim prostorima, Sandžaku, BiH i ma
gdje se nalazili.

Jedinstvenog smo mišljenja
da će naša sloga i jedinstvo biti najbolji odgovor svima, od institucija do
pojedinaca, čije ponašanje nema dovoljno sluha za Bošnjake, Sandžak, sandžačku
dijasporu i naše zajedničke interese.

Nije slučajno da smo
ovom našem prvom skupu dali ime „Sandžak bez granica,“ reagujući, ne na fizičke
granice, već na one subjektivne podjele koje nas spriječavaju da budemo jedno
jako tijelo.

Za ovaj susret nisu
nas motivisali pojedinci i njihov lokalni rejting, već želja da se primaknemo
Sandžaku, koji nadživljava generacije, a koji od nas traži da porušimo
meðusobne i lokalne barijere.

Nažalost, Sandžak trpi
tamo, rodni kraj, i ovamo u dijaspori, jer smo previše okupirani neslogom.

Zar nije vrijeme da
osmislimo suštinu jedinstva?

Organizacija „Sandžak
bez granica“ želi da okupi što više mladih, jer su oni nosioci moderne i snažne
dijaspore, i da ih afirmiše kroz razne oblike organizovanog okupljanja. Stoga,
odreðeni su koordinatori za Sjedinjene Američke Države i Kanadu, koji će raditi
na prikupljanju baze podataka o broju Bošnjaka iz Sandžaka, da bi u narednom
periodu više koristili potencijale naših visoko obrazovanih, uspješnih
pojedinaca i organizacija.

Na ovom prvom,
istorijskom susretu, prisustvovalo je više od 600 Bošnjaka.

U zabavnom programu
susreta učestvovala su kulturno umjetnička društva, lokalni i profesionalni
muzičari.

Od svih relevantnih
faktora očekujemo razumijevanje, podršku i saradnju, kako bi uspjeli u
realizaciji naših programskih ciljeva.

 

Za upravno tijelo,

Dr. Mirsad Mujović,
Ph.D.
Huzeir Leković