Delegacija Rijaseta posjetila Bošnjake u Njemačkoj

ImageRadna posjeta delegacije Rijaseta IZ u BiH Islamskoj zajednici Bošnjaka u
Njemačkoj trajala je od 03. do 06. juna 2011. godine. U delegaciji
Rijaseta su pored reisu-l-uleme dr. Mustafa ef. Cerić bili i generalni
sekretar Rijaseta Muhamed ef. Salkić i rukovodilac Ureda za Bošnjačku
dijasporu mr. Mirsad ef. Kalajdžić.

Ova već dugo planirana posjeta Islamskoj
zajednici Bošnjaka u Njemačkoj je ostvarena neposredno nakon provedenih
izbora u IZBNJ, na kojima je Sabor IZBNJ birao novo rukovodstvo
Mešihata. Nakon posjete Dresedenu, gdje je Reisu-l-ulema 02. juna održao
predavanje, u petak 03. juna, prvi džemat koji je delegacija posjetila  je džemat Sindelfingen u kojem je reisu-l-ulema  održao i hutbu.

Džuma u džematu Sindelfingen

U planiranim aktivnostima ove posjete
bili su brojni  sastanci sa džematlijama, aktivistima džematskih odbora i
imamima. Po završetku džume namaza u spomenutom džematu i poruke hutbe,
koju je www.rijaset.ba prenio u cijelosti, reisu-l-ulema se obratio
džematlijama koji su došli na Centralnu džumu namaz iz svih džemata
medžlisa Stuttgart. Nakon kratkog uvoda i predstavljanja članova
delegacije imam džemata Muhamed ef. Alihodžić kazao je nekoliko osnovnih
podataka o nastanku džemata. U lijepo pripremljenim rečenicama Muhamed
ef. je upoznao prisutne o historijskim okolnostima kroz koje je džemat u
svome razvoju prolazio, od osnivanja pa do danas. Nakon kraćeg
obraćanja muftije Mustafe ef. Klanco i novoizabranog vjerskog poglavara u
IZBNJ Pašo ef. Fetić te njihovog upoznavanja delegacije rijaseta o
bitnim podacima u radu Zajednice, prisutnima se obratio Reisu-l-ulema,
Iskazujući svoju zahvalnost domaćinima a posebno njemačkoj državi na
gostoprimstvu i mogućnostima koje je pružila muslimanima.

del-rijaset-njemacka-juni-2011-1

Posjeta reisu-l-ulema Islamskoj
zajednici Bošnjaka u Njemačkoj je predviðena kao radni posjeta što se u
obraćanju reisu-l-uleme dalo i primijeti: -Željeli smo da osjetimo na
licu mjesta kako radi naša zajednica u Njemačkoj- istakao je
Reisu-l-ulema. Već duže vrijeme je postojala potreba za ovom posjetom
koja je evo realizovana nakon što je Zajednica provela izbore i izabrala
novo rukovodstvo. Govoreći o stanju Bošnjaka na Balkanu i problemima  s
kojima se Bošnjaci susreću, reisu-l-ulema je govorio da Bošnjaci
prolaze kroz jedno teško vrijeme, ali je ovo vrijeme i vrijeme buðenja
bošnjačke svijesti. To je nezaustavljiv proces i svakim danom je sve
uočljivije da Bošnjaci shvataju da je pored vjerskog identiteta, koji
stoljećima ljubomorno čuvaju, nacionalni identitet veoma bitan.

Islamska zajednica radi na temeljima
islama i glavnih islamskih postulata te bošnjačke tradicije i kulture a
doprinos u radu IZ je na bazi dobrovoljnosti. Ova dobrovoljnost
proizilazi iz svijesti muslimana Bošnjaka da je institucija IZ „kičma"
opstojnosti bošnjačkog naroda na Balkanu jer Bošnjaci nemaju svoju
nacionalnu državu koja bi u nacionalnom smislu štitila bošnjački narod.
Drugi narodi to imaju. Zato je značaj i uloga IZ u širenju svijesti,
prije svega islamske pa onda bošnjačke, od neprocjenjive važnosti za
buðenje bošnjačkog naroda. Dijaspora je dala veliki doprinos u izgradnji
i obnovi BiH u proteklom vremenu, ali naša islamska obaveza da
podržavamo našu domovinu i da bdijemo nad njenom sigurnošću i
prosperitetom, nije završena. Na kraju govora reisu-l-ulema je proučio
dovu i proglasio prostorije Islamskog kulturnog centra radno otvorenim.

del-rijaset-njemacka-juni-2011-2

Nakon prvog sastanka i razgovora sa
džematlijama uslijedio je sastanak Reisu-l-uleme sa predsjednicima i
aktivistima džematskih odbora.  Prema utvrðenom protokolu ovaj dio
sastanka je bio predviðen za upoznavanje delegacije rijaseta o stanju i
prilikama u našim džematima, najčešćim problemima s kojima se džemati
susreću, da se porazgovara o odnosu džematskih rukovodstava prema
instituciji IZ i doprinosu u njenom radu. Za one koji su pratili rad
IZBNJ u posljednjih nekoliko godina provoðenje izbora u IZBNJ dočekano
je sa velikim olakšanjem. Predsjednici i aktivisti džemata su upoznavali
delegaciju o odnosu džemata prema zajednici, odnosu pojedinaca prema
zajednici, džematskom vakufu, odnosu prema bošnjačkoj kulturi i
tradiciji u našim džematima itd. Skrenuta je pažnja članovima delegacije
da se povede više računa o samovolji pojedinaca u našim džematima i da
se iznaðe načina da se zaštiti vakufska imovina. Bošnjaci pokazuju da
lijepo grade, ali oni hoće da njihov trud i rad naslijede njihovi
potomci kako bi se produžilo čuvanje i vjere i bošnjačke kulture i
tradicije u našim džematima.

del-rijaset-njemacka-juni-2011-3

Treći upriličeni radni sastanak ovog
dana je bio sa imamima medžlisa Stuttgart i München. Većina imama iz ova
dva medžlisa prisustvovala je sastanaku sa reisu-l-ulemom. Iznoseći
aktuelnu problematiku na planu vjerskih aktivnosti imami su upoznali
Reisu-l-ulemu sa najčešćim problemima u radu imama sa Bošnjacima u
njemačkom društvu. Imami nisu krili zadovoljstvo zbog ove posjete i da
kažu da su provedeni izbori najbolji primjer da IZBNJ ima snage i
potencijala da izaðe iz problema u kojima se bila našla. Imami su
iskazali svoju zahvalnost reisu-l-ulemi i delegaciji rijaseta što su
izdvojili vrijeme da posjete ovaj dio IZ i na ovakav način se upoznaju
sa situacijom u IZBNJ.

Pošto je ovo bila historijska posjeta
Reisu-l-uleme za ovaj džemat, džematlije su pripremile i sadnju jednog
drveta u dvorištu džamije koje je posadio Reisu-l-ulema kao uspomenu na
ovaj dogaðaj. Upriličena je i dodjela priznanja za neke zaslužne članove
IZBNJ meðu kojima se posebno ističe dr. Bernes Alihodžić, predsjednik
Sabora IZBNJ. Priznanja za dugogodišnji rad i poseban doprinos u radu
Sabora uručio je Reisu-l-ulema. Za doprinos u radu džemata u
Sindelfingenu priznanje je uručeno Safetu Žiki, vrijednom džematliji,
predsjedniku i sada velikom aktivisti IZBNJ.

Radno otvaranje prostorija Islamskog kulturnog centra u Koblenzu 

Drugog dana posjete IZBNJ delegacija
Rijaseta IZ u BiH je boravila u džematu Koblenz. Ovaj džemat za sada
broji oko 150 porodica koje svoje vjerske obaveze izvršavaju u ovom
džematu a nedavno su kupljene i renovirane vakufske prostorije. Imam u
ovom džematu je Asim ef. Jelovac a predsjednik Šećo Katica. Prije podne
namaza reisu-l-ulema je održao radni sastanak sa predsjednicima i
aktivistima džemata sa medžlisa Frankfurt i Düsseldorf. Ističući važnost
našeg zajedničkog rada na putu izgradnje naše IZ  Reisu-l-ulema je
naveo nekoliko primjera odlučnosti Bošnjaka da i u najtežim vremenima
grade džamije i islamske centre. Predsjednici i aktivisti džemata su na
trenutak u veoma dinamičnoj diskusiji ukazali na probleme u IZBNJ, koji
su u prethodnom vremenu opterećivali odnose meðu džematima i imamima.
Imami su veoma pohvalno govorili o provedenim izborima, i obavezali se
da će podržati novoizabrano rukovodstvo.

del-rijaset-njemacka-juni-2011-4

Za ovu priliku ćemo izdvojiti samo
nekoliko pitanja koja su predsjednici i aktivisti IZBNJ postavili
delegaciji rijaseta. Koja je uloga i značaj IZ u dijaspori posmatrajući
iz perspektive IZ u BiH? Kako ubuduće rješavati omjer raspodjele
finansijskih sredstava? Kako uskladiti džematske dokumente sa
dokumentima IZ BiH? Izgradnja IZBNJ u institucionalnom smislu?
Odgovornost IZ u dijaspori za  vlastitu situaciju i vlastito rješavanje  odreðene problematike kao i brojna druga pitanja.

Objašnjavajući sadašnju situaciju u IZ u
BiH i dijaspori u nekoliko navrata su članovi delegacije rijaseta do u
detalje iznosili podatke o radu IZ kako bi se na licu mjesta približio
rad rijaseta u svim segmentima. Započete aktivnosti ureda za BD će u
narednom periodu dobiti na intenzitetu u našim džematima kako bi se
odreðena pitanja i problematika rješavala zajedno sa džematima. Prisutni
su sa velikim zadovoljstvom podržali prijedloge reisu-l-uleme oko ovih
pitanja i izrazili spremnost da pojačaju svoje aktivnosti po ovim
pitanjima.

del-rijaset-njemacka-juni-2011-5

U odvojenom sastanku sa imamima ove
dvije regije, pokrenuta su i inicirana pitanja neodgovornog odnosa
pojedinaca prema zajednici, gdje je skrenuta pažnja na ozbiljniji
pristup aktivnostima zajednice. Otvoreno je razgovarano o neučestvovanju
odreðenih džemata i pojedinaca u aktivnostima IZ, a biće formirana i
komisija rijaseta koja će preispitati odnos odreðenih džemata prema
zajednici i najodgovornijih pojedinaca, kako bi se utvrdilo činjenično
stanje na licu mjesta. Imami medžlisa Frankfurt i Düsseldorf izrazili su
spremnost da se ova pitanja rješavaju na najbolji način i obećali
podršku novoizabranom rukovodstvu IZBNJ. Nakon obraćanja džematlijama i
radnog otvaranja prostorija IKC Koblenz, delegacija je krenula za
Hamburg. Džemat Koblenz je svojom pripremom za doček reisu-l-uleme
opravdao sva očekivanja i time obezbijedio da u historiji ovog
bošnjačkog džemata bude zapisana posjeta reisu-l-uleme i delegacije
Rijaseta.

Otvaranje Islamskog kulturnog centra u Hamburgu

Otvorenje Islamskog kulturnog centra u
Hamburgu je u više navrata najavljivano u printanim i elektronskim
medijima a svečani trenutak je počeo u 12 sati 06. juna, uz prisustvo
delegacije Rijaseta na čelu sa reisu-l-ulemom. Džemat u Hamburgu je
kupio a zatim preuredio i renovirao zgradu džemata. Imam u džematu je
Halim ef. Alibašić a predsjednik džemata Husejin Johić. Uz brojne
zvaničnike IZBNJ, imame i džematlije, gradske i crkvene predstavnike
grada Hamburga svečanost je počela učenjem Kur`ana ispred džamije.

Gradski i crkveni predstavnici te
predstavnici političkih partija u gradu Hamburgu su u svojim govorima
naglašavali značaj zajedničkog življenje, tolerancije, uvažavanja i
meðusobnog potpomaganja. Od govornika iz reda drugih muslimana u
Njemačkoj govorili su predstavnici turskih muslimana. Da ne bi program
bio samo obilježen govorima pobrinuo se hor džemata Hamburg koji je s
nekoliko ilahija pokazao i ovaj segment bošnjačke kulture u Njemačkoj.

del-rijaset-njemacka-juni-2011-6-1

Govor reisu-l-uleme je imao poseban
značaj za ovaj skup, jer osim što je reisul-l-ulema govorio o
meðureligijskim odnosima u njemačkom društvu, komšijskoj pažnji
nemuslimana prema muslimanima, političkoj situaciji u domovini
obilježenom posljednjim dogaðanjima  oko hapšenja zločinca Mladića,
značaju ovog momenta za Bošnjake i dostizanje pravde pa makar i daleka
bila, reisu-l-ulema je poručio Bošnjacima da je insistiranje na pravdi
za bošnjački narod prioritet u našem radu. Čuvati porodicu i čuvati svoj
džemat je isto što i naš prioritet na jačanju naše nacionalne svijest
kako nam se ne bi ponovo dogodila Srebrenica. Takoðer, naša svijest o
našem bošnjaštvu mora biti naša agenda življenja i u ovom društvu. Nakon
govora reisu-l-ulema je pozvao na učenje dove da bi predajom ključeva
džamija bila i zvanično otvorena. Nakon otvorenja uslijedili su
planirani sastanci sa predsjednicima i aktivistima džemata sa medžlisa
Hamburg-Berlin.

del-rijaset-njemacka-juni-2011-6

Ova posjeta rijaseta Islamskoj zajednici
Bošnjaka ostaće zasigurno jedan historijski dogaðaj za IZBNJ. U
obraćanjima imama, džematlija, aktivista članova delegacije rijaseta i
posebno reisu-l-uleme mogle su se čuti i nove ideje i razmišljanja o
radu IZ u dijaspori i domovini. Islamska zajednica je nezaobilazna
institucija u jačanju bošnjačke svijesti a rad na zbližavanju, pomaganju
i okupljanju svih Bošnjaka iz cijelog svijeta oko ideje Bosne mora biti
na prvom mjestu našeg djelovanja. Za nas je Bosna više od same
teritorije, on je simbol naše otpornosti na brojne nedaće koje su
zadesila bošnjački narod, a Bosna i Bošnjaci su iz svake situacije
izlazili ponosno i odlučno.

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj
se i na ovaj način zahvaljuje reisu-l-ulemi i delegaciji Rijaseta što su
posjetili ovaj dio IZ u dijaspori. Posjeta ne samo da je probudila nade
i optimizam za bolju budućnost Bošnjaka koji žive u dijaspori, ona je i
zbližila Bošnjake oko zajedničkih pitanja koja se tiču sudbine Bošnjaka
u BiH i dijaspori. Jedno veliko hvala reisu-l-ulemi i delegaciji
Rijaseta za nesebičan trud i odvojeno vrijeme za Islamsku zajednicu
Bošnjaka u Njemačkoj.

Muhamed Baščelić
Izvor: Rijaset.ba