Saudija: Fetva o zabrani mješanja polova

 ImageOdbor za izdavanje fetvi, kojim je predsjedavao veliki muftija Šejh
Abdul Aziz el-Šejh, je zabranio miješanje muškaraca i žena u uredima i
obrazovnim institucijama.

“Žene ne smiju raditi s muškarcima. Naprimjer, one ne mogu raditi
kao sekretarice muškarcima ili na recepcijama, proizvodnim linijama ili
računovodstvenim odijelima komercijalnih centara, apotekama ili
restoranima gdje su, takoðer, prisutni muškarci”, kaže se u fetvi.
“Rad žene i njeno obrazovanje mora se odvijati bez mješanja s
muškarcima. One bi trebale raditi na mjestima koje su najmjenjene
isključivo za žene jer učenje islama zabranjuje mješanje polova”, navodi
Odbor citirajući ajet iz Kur’ana: “A ako od njih nešto zatražite,
tražite to iza zastora. To je čišće i za vaša i za njihova srca.”
(El-Ahzab, 53.)
Odbor je istaknuo da se ovaj ajet primjenjuje na sve muslimanke do Sudnjeg dana.
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao da je bolje za žene da
namaz obavljaju u svojim kućama nego u džamiji, ali je u istom hadisu
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem,  pozvao muslimane da ne
spriječavaju svoje žene da obavljaju namaz u džamijama. Odbor je,
takoðer, apelovao na sve graðane i stanovnike da se boje Allaha i
slijede Njegova učenja u svim svojim poslovima i radnjama.
Fetvu su potpisali ugledni alimi poput šejha Abdullah el-Mutlaqa, šejha
Ahmeda Mubarakija, šejha Saleha el-Fowzana,  šejha Abdula Kareema
el-Khodaira, šejha Muhammad el-Šejha Ašejha i Abdullaha bin Khonaina.
Prošle godine, odbor je donio sličnu fetvu zabranjujući ženama rad na blagajnama u supermarketima.

Izvor: IslamBosna.ba