Petnjica i Gusinje da budu opštine

Bošnjačka stranka BS saopštila je da se
previše kasni sa usvajanjem Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore,
najavljujući i da će do kraja insistirati da se tim aktom definiše osnivanje dvije
nove opštine Petnjica i Gusinje.

Poslanik BS-a Kemal Purišić kazao je za Dan da
je zvanično obrazloženje odlaganja za jesen skupštinske rasprave na ovu temu
bilo da nema vremena za razmatranje predloženog zakona zbog velikog broja
obaveza koje su bile pred parlamentom u julu.

"Da li iza toga objašnjenja stoji želja
da se ovo pitanje što duže drži neriješenim vidjećemo. Naš stav je da se dosta
kasni sa donošenjem ovog zakona, čime se ugrožavaju prava na lokalnu
samoupravu. Ugrožavaju se prava stanovništva na područjima koja eventualno kroz
zakonsku proceduru mogu da ostvare pravo na status opštine" ističe
Purišić.

Najavio je da će BS Prijedlog zakona o
teritorijalnoj organizaciji podržati u načelu, ali da će podnijeti nekoliko
amandmana od čije će sudbine zavisiti podrška zakonu u cjelini.

"Amandmanima ćemo predložiti, što su naša
stara zalaganja, da se kroz proceduru donošenja ovog zakona u parlamentu
proglase još dvije opštine, a to su Petnjica i Gusinje. Takav naš zahtjev
temelji se na ranijim inicijativama, argumentaciji obezbijeðenoj kroz
elaborate, kao i na opredjeljenju lokalnog stanovništva i njihovoj potrebi da
se ova područja brže razvijaju i da graðani kvalitetnije obavljaju odreðene
poslove", pojašnjava Purišić.

Bosnjackastranka.org