Mogući i balvani na ulicama, protesti i šetnje…

Načini otpora u institucijama koje su formirane pod okriljem Islamske
zajednice u Srbiji koju vodi muftija Muamer Zukorlić, i dalje su u
sferi nagaðanja, jer niko o tome neće otvoreno da govori.

Posle nedeljnog zasedanja Svebošnjačkog sabora Sandžaka (Narodno veće
Sandžaka) čule su se glasine da je bilo predloga o radikalnim merama
prema Bošnjacima koji se ne slažu sa onim što zagovara muftija Zukorlić,
ali je „prevladao razum“ i takvi predlozi su odbačeni.

U deklaraciji se kao oblici diskriminacije „u formi državnog terora“
navode i Jedinstvena Islamska zajednica (IZ), problem veroučitelja,
vakufska imovina, akreditacija Internacionalnog univerziteta,
nepriznavanje Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) i loša nacionalna
struktura u državnim organima i javnim ustanovama.

Džemail Suljević, predsednik Narodnog
veća Sandžaka (NVS), ocenjuje da je na delu „svojevrstan aparthejd“ i
da će se koristiti sve „dozvoljene vrste protesta“. Tvrdi da do njega
nije došla informacija o bojkotu predstojećeg popisa ili neslanja dece u
školu.

– Sve je moguće. Na primer, ako se
odbije da se popisuju i oni koji se nalaze na privremenom radu u
inostranstvu. Ne isključujemo mogućnost da doðe i do balvana na
putevima, protestnih šetnji i govora. Ako stvar krene kako ne treba,
nedemokratski i nasiljem, ne treba isključiti mogućnost frustracije
ljudi i potezanje za nekim drugim postupcima – kaže Suljević. On dodaje
da će pokušati da uspostave „kontakte sa režimima u Srbiji i Crnoj
Gori radi definisanja statusa Sandžaka i Bošnjaka po meðunarodnim
standardima“.

Poslednjim dogaðajima čiji akteri su IZ
u Srbiji i institucije pod njenim okriljem, prethodilo je ispisivanje
grafita crnim sprejom po gradskim fasadama. Pristalice muftije
Zukorlića su ispisivale – „Tunis, Egipat, Libija, Sandžak!“, što se
dovodi u vezu sa Zukorlićevom porukom vlastima u Srbiji, od pre pola
godine, da na trgovima može da im se dogodi egipatski scenario, ali i
najava za sve naredne aktivnosti.

Sandzaklive.rs