Koliko košta posao u Novom Pazaru?

Televizija Jedinstvo je sprovela istraživanje na temu korupcije u školstvu u Novom Pazaru.
Da bi se osoba u Novom Pazaru zaposlila u školi mora platiti veliki novac direktoru škole.Ta pojava se u Novom Pazaru tretira normalnom pojavom i ona je naročito izražena posljednjih dvije godine.

Tarife su sljedeće:

2000 eura – posao učitelja

3000 eura – posao nastavnika u osnovnoj školi

5000 eura – posao nastavnika u srednjoj školi

U Novom Pazaru svako ko ima taj novac može postati učitelj ili nastavnik, bez obzira na kvalifikacije ili mentalne sposobnosti.

Školstvo nije jedina grana gdje se posao plaća i Novi Pazar nije jedini sandžački grad gdje ova pojava izražena.

Posao u Gradskoj upravi se takoðer plaća i to gradonačelniku. Veliki
talas kupovine posla u Gradkoj upravi u Novom Pazaru je zabilježen
poslije izbora 2008. godine i dolaska na vlasti SDP-Srpska lista
koalicije.

Kako Sandžak PRESS saznaje, neki poslovi su se tada plaćali gradonačelniku i do 30 000 eura.

U Novom Pazaru je nezaposlenost veća od 55%, dok je u Srbiji 15%, a u Evropi 4% do 8%.

Izvor: SandzakPRESS.net