Sukcesija SFRJ: BiH traži objekte vrijedne 9.855.000 km

Zajednička radna komisija za provoðenje Aneksa B Sporazuma o
sukcesiji bivše SFRJ na današnjem sastanku u Sarajevu trebalo bi da nastavi
pregovore o realizaciji dogovorenih pitanja u maju u Beogradu o daljoj raspodjeli
diplomatsko-konzularnih predstavništava bivše Jugoslavije.

"Na sastanku bi trebalo da nastavimo razgovore o onome
što je pripalo svim zemljama sukcesorima bivše SFRJ kako bismo krenuli u fazu
odreðene primopredaje”, najavio je ovlašteni pregovarač BiH za Aneks B Adnan
Hadžikapetanović.

Prema njegovim riječima, BiH je u prvom dijelu primopredaje
dobila rezidenciju u Budimpešti i kuću Vašingtonu.

”U nastavku razgovora o daljoj raspodjeli biće riječi o
dobrima koja se nalaze u Latinskoj Americi, Africi, Bahreinu itd. Jedna od tema
svakako će biti i prodaja stana u Njujorku gdje su odsjedale delegacije
Jugoslavije pri UN i prodaja zgrade ambasade u Bonu, tim prije jer niko od
sukcesora nije pokazao interesovanje za te ponude”, precizirao je Hadžikapetanović.

Sastanak počinje u 11.00 časova u zgradi MIP-a BiH i po
njegovom okončanju najvjerovatnije će biti izdato saopštenje.

Prema ranijim informacijama, na raspodjelu čekaju 65,4
miliona dolara vrijedna dobra koja su nekada pripadala diplomatsko-konzularnoj
mreži SFRJ, i to na području Evrope, Latinske Amerike i Kariba, Azije te
Afrike.

U skladu sa Sporazumom o sukcesiji imovine bivše SFRJ, BiH
treba da pripadne 15 odsto tog iznosa, odnosno objekti vrijednosti 9.855.000
dolara.

BiH će na području Evrope imati na raspolaganju iznos od
3.135.000 dolara i tražiće zgrade ambasada SFRJ u Sofiji (Bugarska) i Bukureštu
(Rumunija), dok će u Latinskoj Americi tražiti ambasadu u Buenos Airesu
(Argentina).

Biće tražene i zgrade ambasada u Najrobiju (Kenija), te
Kairu (Egipat), javlja Srna.

Bosnjaci.net