Održana šesta sjednica Sabora IZBNJ

Image

U subotu 10.12.2011, održana je šesta sjednica sabora IZBNJ u Wiesbadenu
.Ovo je bila i prva radna sjednica novog saziva sabora IZBNJ koji je
konstuisan krajem maja ove godine, a kojom je presjedavao potpredjednik
IZBNJ Hamid ef. Pintol. Na početku sjednice muftija Pašo ef. Fetić
informisao  je sabornike o aktivnostima mešihata IZBNJ od izbora do
današnje sjednice.

Pored radne posjete Reisul-ueme sa saradnicima u junu
mjesecu, sabornici su upoznati sa provedenim akcijama zekata i sadekatul
fitra, prikupljanja stipendija, pomoći za Somaliju i Tursku,te sa
akcijom kurbana i odlaska na hadž.Sabornicima se kratko obratio dr.
Nedim Makarević koji je objasnio razloge ostavke, nakon čega je
jednoglasno potvrðena njegova ostavka. Nakon toga raspravljano je o
dopuni statuta  i izbornih pravila IZBNJ, a pravna pojašnjenja dao je
sabornik Samir Talić advokat. Poslije iscrpne rasprave usvojene su
izmjene i dopune izbornih pravila koji preciznije odreðuju kako će se
izabrati/popuniti upražnjana mjesta predsjednika i sekretara
IZBNJ.Usvojena je odluka da se po skraćenom postupku pristupi izboru
novog predsjednika i sekretara IZBNJ, tako što će regije/medžlisi u roku
od mjesec dana predložiti kandidate a sabor na narednoj sjednici,
najkasnije za 3 mjeseca,  obaviti izbor na ove dužnosti. Sabor je
izabrao nadzornu/finansisku komisiju, statutarnu komisiju i izbornu
komisiju. Nakon pauze za namaz i ručak uslijedila je rasprava o
prijedlogu plana aktivnosti mešuhata IZBNJ za narednu godinu uz
prijedloge za što bolju saradnju džemata i mešihata, te pomoći džematima
koji su ušli u projekte kupovine ili izgradnje vlastitih
prostorija.Posebna pažnja posvećena je učešću IZBNJ u dijalogu sa
državom i drugim vjerskim zajednicama. Za ovaj projekat potrebno je i
adekvatnog kadra i finansiskih sredstava. Sljedeće tačka dnevnog reda
bila je planiranje budžeta za narednu godinu, odnosno kako obezbijediti
sredstva za planirane projekte. Pored  članarine koju uplaćuju džemati i
procenta od zekata i sadekatul fitra, potrebno je iznaći nove načine
finansiranja. Zaključeno je da se što prije pokrene  dženazetski fond za
članove naših džemata. Na kraju sabor je usvojio zaključak kojim
podržava mešihat i muftiju i od njih traži da nastave dijalog sa uredom
za bošnjačku dijasporu i rijasetom kako bi se status mešihata IZBNJ
ugradio u ustav IZ u BiH. Iskazana je zahvalnost reisul ulemi na posjeti
IZBNj, te prihvatanju i potvrðivanju provedenih izbora i novog muftije
IZBNJ.   

Izvor: IGBD.eu