Sirijski režim čini najveća zlodjela protiv svog naroda

Image

Svjetska unija islamskih učenjaka s velikom
zabrinutošću prati krvava dešavanja u Siriji, gdje režim svakodnevno čini
najveća zlodjela protiv svog vlastitog stanovništva. Mirne demonstracije protiv
porodice Beššar i njenog tiranskog režima, koji nekoliko decenija vlada Sirijom,
počele su u martu 2011. godine, ali uporedo s tim počelo je i ubijanje
demonstranata, koje se enormno povećalo u posljednjih nekoliko sedmica.

Tako je
sirijski režim počinio pravi pokolj u gradu Homsu, u subotu, 4. februara 2012.,
na dan Poslanikovog roðenja (12. rebi'ul-evvel 1433. h.), koji se, inače,
tradicionalno obilježava diljem svijeta. Tog dana Beššarov režim ubio je, samo
u gradu Homsu, preko 350 ljudi, a preko hiljadu ih je ranjeno. U napadima na
goloruki narod sirijska vojska koristila je artiljeriju i teško nauružanje,
granatirajući gusto naseljena gradska i prigradska područja Homsa. Inače,
upotreba topova, haubica i projektila velikog kalibra postala je uobičajena
praksa sirijskog režima, koji je do sada ubio preko šest hiljada ljudi a više desetina
hiljada ljudi je ranjeno i osakaćeno. Takoðer, taj režim je uhapsio desetine
hiljada ljudi, koji su izloženi najbrutalnijim mučenjima i torturama u
Beššarovim zatvorima. Inače, posljednjih sedmica Beššarova policija i vojska,
naročito njegove specijalne jedinice poznate pod nazivom šebbiha, drže u opsadi
mnoge sirijske gradove i sela, nastojeći na taj način, putem sile, represije i
širenja straha ugušiti demonstracije u kojima učestvuju stotine hiljada
Sirijaca koji traže svoja najosnovnija prava.    

Svjetska unija islamskih učenjaka najoštrije
osuðuje ubijanje nevinog stanovništva, koje se ponavlja svakodnevno, na ulicama
i u kućama sirijskih gradova i sela, poput Zebedanija, Homsa, Damaska, Haleba,
Der'e, Idliba i dr. Unija upozorava taj nasilnički režim da povede računa o
posljedicama svojih zlodjela, jer ubijanje i mučenje nevinih ljudi spada u
najteže grijehe i povlači za sobom brojne kazne i prokletstva, i na dunjaluku i
na ahiretu. Poznato je da se Božiji zakoni (sunnetullah) ne mijenjaju, a jedna
od osnovnih stavki u tim zakonima je da zlikovci i oni koji čine nepravdu
bivaju poniženi i kažnjeni još na ovom svijetu prije budućeg. Sav svijet je
vidio kako su skončali tiranski arapski vladari poput Mubaraka, Gadafija i Ben
Alija, a Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom je rekao: …koji su na zemlji zulum
(nepravdu) provodili, i poroke na njoj umnožili, pa je Gospodar tvoj – bič
patnje na njih spustio, jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi. (Kur'an, sura
El-Fedžr, 11-13) Sirijski režim bi trebao uzeti pouku iz onoga što se desilo u
drugim arapskim zemljama.

Unija upućuje poziv sobodarskom sirijskom
narodu, posebno se obraćajući pripadnicima sirijske vojske, da budu na strani
onih kojima se čini zulum (nepravda) a ne na strani tiranskog režima, koji se
ne ustručava da uradi bilo koju vrstu zlodjela samo radi toga da bi ostao na
vlasti. Trebaju znati svi oni koji podržavaju tirane i zulumćare da će biti
kažnjeni još na ovm svijetu, a na ahiretu će biti proživljeni u društvu Faraona
i Hamana, tirana o kojima govori Kur'an. Unija poziva pripadnike sirijske
vojske i policije da se priključe svom narodu i zaštite ga od Beššarovog
tiranskog režima i njegovih zlodjela.

Takoðer, Unija zahtijeva od organizacija
Arapska liga i Islamska suradnja da ulože sve što je u njihovoj moći kako bi se
spriječilo nasilje, ubijanje i teroriziranje ljudi u Siriji. Napaćenom
sirijskom narodu treba pružiti svaku vrstu podrške u njegovoj borbi za slobodu,
pravdu i ljudsko dostojanstvo. Beššarov zlikovački režim, nažalost, dobiva
moralnu i materijanu (vojnu) podršku od Rusije, Kine i Irana, i ove zemlje su
se stavile u službu režima koji nemislosrdno ubija dnevno i po nekoliko stotina
svojih graðana. Stoga, Unija pozdravlja napore koje ulažu zemlje članice
Arapske lige, posebno zaljevske zemlje, na putu spašavanja sirijskog naroda od
zločina i krvoprolića koje nad njim vrši Beššarov režim. Takoðer, Unija upućuje
apel svim državama i humanitarnim organizacijama u svijetu da se uključe u
pružanje pomoći napaćenom sirijskom narodu na svim nivoima, ističe se u
proglasu koji je uputila Svjetska unija islamskih učenjaka a kojeg potpisuju
generalni sekretar Unije prof. dr. Ali el-Karadagi i predsjednik Unije šejh dr.
Jusuf el-Karadavi.

Preveo i priredio: dr. Safvet Halilović

Rijaset.ba