Reagiranje Matice Bošnjaka Sandžaka na istup dr. Bogoljuba Šijakovića u beogradskoj “Politici”

Image

U Politici br. 35317, od 05. marta t.g., str. 7, objavljen je prilog
“Šijaković: Crkva treba da ima veću ulogu u javnom životu” (tekst nije
potpisan!, to znači da se autor skriva iza imena glavnog urednika) u
kojem u svom prepoznatljivom tendencioznom maniru dr. Bogoljub
Šijaković, bez ikakvog povoda iznosi tvrdnju, “da Ministrastvo vera i dijaspore nije bilo uključeno u inicijativu Turske o objedinjavanju Islamske zajednice”, dodavši,
ipak, da mu se čini da je Turska pretenciozno pokušala da kroz formu
objedinjavanja favorizuje upravljačku strukturu sa sjedištem u novom
Pazaru, na čijem je čelu muftija Muamer ef. Zukorlić.

Ukazao je na to da
ta vjerska zajednica, već nekoliko godina nastupa kao izričiti oponent
državne politike Srbije. Šijaković dalje nastavlja: “Sandžački
separatisti koje predvodi Zukorlić žele da preseku nacionlanu celinu
srpskog naroda, koji bi, s jedne strane, ostao da živi u Srbiji, a s
druge strane – u Crnoj Gori i Hercegovini”,
naveo je Šijaković i
napomenuo da geopolitičko raspolućivanje srpskog naroda na tom prostoru
strategija s viševjekovnim trajanjem, te da takve prijetnje treba
“prepoznati i ne traba ih ignorisati!” 

Veoma smo iznenaðeni objavljivanjem ovakvog stava, tj. prijetećeg stava
kojim se upire prstom i nišani u Glavnog muftiju Islamske zajednice u
Srbiji, Muamera ef. Zukorlića, kojem prijete velikosrpski nacionalisti, a
ovim anahronim tekstom takvu pretenziju ima dr. Šijaković, smijenjeni
minister vjera u Vladi R. Srbije, koji oponaša funkciju državnog
sekretara! Znači, on (Šijaković) koristi činovničku funkciju da daje
mišljenje o visokim meðudržavnim inicijativama, što ne može biti posao
jednog ministra a kamoli činovnika.

Očigledno, dr. Šijaković je iz tajnih kabina zadužen da se neovlašćeno
miješa u tokovo riješavanja objedinjavanja Islamske zajednice u Srbiji,
za šta su pozvani i kompetentni Rijaseti država Bosne i Hercegovine i
Turske, zbog njihove historijske uloge i vezanosti za sudbinu bošnjačkog
naroda na Balkanu, koje velikosrpski nacionalisti, optužuju bez ikakvog
razloga, da snose tzv. “tursku krivicu”, pa su krivi i što postoje. To
smeta činovniku dr. Šijakoviću, koji bez ustručavanja Turskoj inputira
“pretenciozno“ držanje prema strukturi na čijem je čelu Muamer ef.
Zukorlić. Takav stav je laički bez ikakvog osnova. Upravo Matica
Bošnjaka – Društvo za kulturu, znanost i umjetnost Sandžaka prati
razvoj dogaðaja i nema nikakvu informaciju da bilo koja institucija
bošnjačkog naroda (iz Bosne i Sandžaka), izuzimajući Rijaset IZ u BiH sa
sjedištem u Sarajevu, ne učestvuje i nema uticaja na zvanični dokument
koje su dva Rijaseta usvojila.

Začuðujuće je, da smijenjeni ministar vjera u Vladi Srbije, dr.
Šijaković sada istupa u ulozi državnog sekretara, nemajući šta javnosti
da ponudi, dok preko muftije Zukorlića, sebi otvara medijski prostor da
podiže harangu protiv Islamske zajednice u Srbiji, ali i protiv Islamske
zajednice u BiH i reisu-l-uleme akademika dr. Mustafe ef. Cerića, te da
iznosi mišljenje za šta nije pozvan niti kompetentan. Jasno, kako može
neko poput Šijakovića da ulazi u staleška i strateška pitanja u
objedinjavanju Islamske zajednice, kad nije njen član, što je posao
islamskih zvaničnika u zemlji i svijetu, kojima je cilj da naprave
humano djelo i riješe problem, a ne da pametuje neki državni činovnik
koji sebe postavlja iznad predsjednika Vlade ili Republike, što svakako
ide na obraz premijera Cvetkovića i predsjednika Tadića. To proizilazi
iz ustavnog prava odvojenosti vjere od države i kao i u skladu sa
običajnim pravom kako Bošnjaka tako i Srba. Zar bi se neko od Bošnjaka
usudio da pametuje prema Srbima i pravoslavlju, tj. da ih uči kako da
izgraðuju i zaštite svoju vjersku zajednicu.

Imajući u vidu činjenicu, da se iz Beograda intezivno prijeti muftiji
Zukorliću, a time se otvoreno prijeti i čitavom bošnjačkom narodu. Jer
ta presija se intezivno osjeća u javnosti, posebno pred predstojeće
izbore, gdje su mnogi iz vladajućeg kruga zabrinuti za svoj budući
politički status, zato što je više negó očigledno da beogradski poltroni
gube svoje tlo pod nogama. U tom pravcu i sam list “Politika”, koja
objavljuje nepotpisane tekstove anonimnih autora, koji održavaju prisne
veliko-nacionalističke veze sa Šijakovićem, tim činom očigledno skrivaju
od javnosti svoje ime i na taj način se pridružuju javnoj državnoj
anatemi prema Islamskoj zajednici i muftiji Zukorliću, izmišljajući
razne oputužbe i veze sa Turskom i drugim zemljama.

Jasno, premijer Cvetković, treba da zna da država treba relevantno da
pomaže riješavanju kriznih situacija a ne da se tendenciozno miješa u
poslove proizvoðenja konflikata izmeðu raznih grupacija unutar Islamske
zajednice u Srbije što se očigledno manifestuje u slučaju državnog
sekretara Šijakovića, stoji u reagiranju koje je potpisao prof. dr.
Šefket Krcić, predsjednik Matice Bošnjaka Sandžaka.

Ovo reagiranje je
upućeno beogradskom listu “Politika”, koja je odbila da ga objavi!
.