Duhan-najveće zlo

Image

Nekako
bih mogao razumijeti one koji su roðeni početkom dvadesetog vijeka, one
koji su se raðali u vrijeme balkanskih ratova, u vrijeme Prvog
svjetskog i Drugog svjetskog rata i možda prinuðeni bili u tako teškim
uslovima konzumirati cigarete i duhan. Meðutim, nikako mi nije jasno da
čovječanstvo skoro da nije ništa poduzelo kada je u pitanju tako opaka
bolest ili epidemija.

Posebno me čudi naša ulema, alimi, profesori, imami, ljekari,
čelnici, dobri i čestiti ljudi, koji su korištenje duhana haman
ohalalili, pa je gotovo svaki kutak našeg prostora ispunjen tom napašću,
tim velikim zlom današnjice.
Čini mi se da je džamija jedino mjesto koje se nisu usudili da oskrnave!

Mada sam čuo od nekih mojih ahbaba da od toga zla nisu posteðene ni
neke tekije, pa iako su sagraðene da se u njima zikr čini i Allahovo ime
spominje.

Kako se ova ‘dimna’ epidemija tako proširila? Lahko! Oni koji su to
činili često su bili glava porodice, viðeni ljudi koji su predstavljali
pleme, a često Boga mi, imami, pa čak i muftije.

Mišljenja sam da je duhan zlo, čak jedno od najvećih zala prošlosti i
današnjice. Duhan i njegovo korištenje je navika od koje se teško
odreći, ali vrlo lahko se dobija opaka i neizlječiva bolest. Oni koji su
podlegli ovoj bolesti i danonoćno ga konzumiraju moraju se liječiti.
Ali kako? 
Ako su ljekari i sami bolesni od iste bolesti, bolesni su i
vladari, predsjednici država, bolesne su pojedine i hodže, hadžije…?

Najveći problem je u tome da oni i ne misle da su bolesni pa to
prezentiraju svojim potomcima još od samog dolaska na ovaj svijet.
Zar
pored (bar) današnjih naučnih dostignuća nije jasno da žena koja ostane
u drugom stanju konzumira duhan pa i njen suprug, ili se pak puši u
prostorijama gdje ona boravi, već s tim se tom začetom plodu – budućem
djetetu nanose prve boli i oštećenja. To je već odavno naučno dokazano!
Jedino
što može placentu, košuljicu ploda bebe oštetiti i time naškoditi bebi
jeste upravo: duhan, alkohol, razne droge i neke duge stvari slične
njima.

Djeca, dok ne steknu svoje znanje imaju želju biti kao i njihovi
roditelji; hoće da se u njih ugledaju i neznajući koliko je to zlo počnu
koznumirati cigarete. Cigareta je prvo zlo koje omladina i omladinci
počnu koristiti. Odmah iza toga slijedi pivo, zatim ljuta rakija i na
kraju droga: hašiš, mariuhana, kokain, heroin, jaka ovisnost i na kraju
teška i žalosna smrt.


Pluća nepušača i pušača

Duhan je, pored opojnih droga, jako štetna stvar za čovjeka, štete od
njega su neprocijenjive. Pušač u Njemačkoj koji puši dnevno četiri
kutije, (a ima ih takvih dosta) potroši oko 600€ mjesečno samo za
cigarete. To je u prosjeku više nego što radnik u Bosni, Sandžaku, Crnoj
Gori, Srbiji i većoj polovini zemalja na svijetu ne može zaradi čak za
nekoliko mjeseca. Iz ovoga vidimo da je i velika ekonomska šteta.

Da bi bar malo ublažili zlo koje su pušači nanijeli ljudskoj
zajednici predlažem da se pušačima sagrade posebna mjesta za pušenje, i
to pod zemljom, nesto poput zemunice, sa vrlo malo osvijetljenja, s
dimnjacima visokim iznad zemlje tako da nepušači ne bi imali gotovo
nikakvog dodira sa pušačima. To bi bila pušačka karantina kojom bi se
zaštitila omladina i generacije koje dolaze na ovaj svijet. Šta mislite
da li su kolera, kuga, tetanus, sifilis, sida i sve druge epidemije
nanijele toliko štete ljudskom rodu koliko duhan? Nisu! Osim toga, duhan
je slabljenjem imunog sistema pripomagao širenju svih gore navedenih
epidemija.

Nikako ne mogu da razumijem oholost i nadmenost pušača, koji umjesto
da svoju bruku, mahanu sakriju, oni to svakodnevno svakome prezentiraju.

Da li je pušač svjestan da sa svojom cigaretom uznemiruje ljude, čak i meleke?
Ovo potvrðuje hadis Poslanika alejhisselam: ”Ono što uznemiruje ljude, uznemiruje i meleke”.
Allah dž.š. U uzvišenom Kur'anu kaže: ”Ne bacajte svojim rukama sami sebe u propast”.

Elhamdulilah, vidim ljudi na zapadu zabranjuju duhan gotovo na svim
javnim mjestima – zatvorenim prostorijama, lokalima … Još se jedino može
pušiti u pušionicama, koje zasad nemaju samo dimnjaka kojeg smo prije
spomenuli.

Istovremeno, možemo posvjedočiti da čak pojedini Bošnjaci u svojim
džamijskim restoranima ne poštuju ni Božiji, ali ni državni zakon.

Šta je sa našom sviješću, našim obrazom i našim respektom jedan prema drugom?


Pluća nepušača i pušača

Čovjek kada ima prirodnu potrebu, ide u zahod zaključava vrata, da ga
niko ne vidi, poslije toga koristi razne parfeme, mirise da ne bi
naškodio drugom. Niko to ne čini u sobi gdje su drugi prisutni, niti u
vrhu sobe na minderu.
To sebi može priuštiti jedino beba dok je mala, dok ne zna dok je u nesvjesnom stanju. Imaju li pušači mozak na nivou bebe?

A da li mi nepušači trebamo sebi dozvoliti da oni to nama guraju u nos i usta a da mi sjedimo mirno i ništa ne preduzmemo?

Mislim da nisu svjesni ni oni, ni mi jer da jesmo sve bi bilo drugačije.

Naše vjerske voðe su na ovom polju, kako rekoh, zakazale. No dobro,
šta je bilo bilo je, hajmo sad braćo ove naše lijepe vjere i ovog našeg
lijepog jezika i svi oni drugi koji razumiju ovo što napisah, ha'jmo
nešto da promijenimo, učinimo nešto dobro za nas, našu djecu i unučad…

Molim Allaha dž.š. da nam pomogne da od nas niko više ne počne
konzumirati duhan, a oni koji su pušači da im olakša i učvrsti ih u
nakani da ostave duhan.

Bosnjaci.net