Gdje sunce ne grije – treće prošireno izdanje

Image

Ekskluzivno za naše čitaoce Bošnjaci.Net prvi objavljuju naslovnu
stranicu trećeg proširenog izdanja dokumentarne knjige „Gdje sunce ne
grije“ koja će biti štampana na 540 strana produženog „B formata“.
Knjiga sadrži 70-tak novih momenata (stranica) i kompletne sudske spise,
fotografije, faksimile, ljekarsku dokumentaciju… i prema riječima
prof. dr. Enesa Pelidije predstavlja nezaobilazan i vrlo važan dokument
budućim istraživačima surove sandžačke stvarnosti. 

Umjesto da država Crna Gora iskoristi knjigu za proces lustracije i
demokratiziranje društva, zločinci punih osamnaest godina svim
raspoloživim sredstvima pokušavaju diskreditovati, ušutkati i uništiti
Ibrahima Čikića. Nesalomljivi Ibrahim ipak uporno bilježi i piše o
produženom genocidu Srbije i Crne Gore nad Bošnjacima Sandžaka. Iako
samo na jednom oku ima par procenata vida to ga ne sprječava da hrabro
svjedoči i širi istinu o policijskoj akciji „Lim“ iz 1994. Godine, koja
je prema riječima najeminentnijih svjetskih istraživača sadržala sve
elemente genocida. Izvanredan odnos čitalaca u predhodna dva izdanja bez
sumnje nagovještavaju da će i treće izdanje izazvati ogromno
interesovanje graðana Sandžaka, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine,
ali Bošnjake širom dijaspore. Montirani politički sudski procesi nisu
slomili našeg Ibrahima, već Allahovom milošću poslužiše kao izvanredna
besplatna reklama knjige. Ibrahim je napisao i priredio treće izdanje, a
reklamu i ostali marketing budući tužitelji. 

Bosnjaci.net